---

Universiteiten, faculteitsverenigingen en hogescholen Universiteiten, faculteitsverenigingen en hogescholen

We zijn allemaal verschillend en ieder op zich houdt zich bezig met het maken van eigen keuzes. Waar liggen onze interesses en talenten? Wat willen wij doen in onze studie en later als wij eenmaal afgestudeerd zijn en de wereld ingaan?

Ontleend uit ‘De Gids voor de rechtenstudie en de juridische beroepen' hebben Universiteiten en de HBO rechten aangegeven welke studies worden geboden. De faculteitsverenigingen doen hun duit in het zakje voor wat betreft de activiteiten die zij ontplooien.

Definitief 2003-10-03
Auteur: Aad Klaassen
De Praktijkreeks zijn praktijkgerichte boeken die een bepaald onderwerp uit de praktijk behandelen met veel tips en voorbeelden, te gebruiken als een leerzame handleiding. Dienstverlenende organisaties hebben steeds meer met agressie te maken.
ISBN: 9789013007107
druk: 2
jaar van uitgave: 2003
aantal pagina's: 172
Initieel 2013-09-05
Auteur:prof. mr. Richard Happé, mr. Piet van Loon, dr. Melvin Pauwels, mr. Paul Slijpen
Deze nieuwe druk houdt u op koers in het algemene fiscale bestuursrecht, inclusief de overige - niet minder belangrijke - ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak.
ISBN: 9789013080834
druk: 4
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 512
Initieel 2013-09-30
Auteur:mr. Luc de Blieck, mr. P.J. van Amersfoort, mr. Jos de Blieck, mr. Ed van der Ouderaa, dr. Robert-Jan Koopman, prof. dr. Sjoerd Douma
Dit boek geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het maakt de complete materie toegankelijk, zowel voor studerenden als voor hen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk en de advocatuur.
ISBN: 9789013106725
druk: 10
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 644
Initieel 2014-09-08
Bewerker:prof. mr. Willem Bouwens, prof. mr. Rogier Duk
Dit boek geeft een overzicht van het geldende recht en besteedt uitgebreid aandacht aan de nieuwe ‘Wet werk en zekerheid’ die de komende jaren onder andere in het ontslagrecht tot veranderingen leidt. Daarmee is dit boek een actueel en compleet naslagwerk voor iedereen die zich professioneel met deze materie bezighoudt.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013110173
druk: 24
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 580
Initieel 2013-01-29
Auteur:prof. dr. Ronald Beltzer, mr. Dirk Jan Buijs, dr. mr. drs. Jan Heinsius, mr. Marnix Holtzer, mr. Marita Hoogeveen, mr. Femke Luijkx, mr. Loe Sprengers, prof. mr. Leonard Verburg, prof. mr. Wynand Zondag
In dit boek worden de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie geanalyseerd en becommentarieerd. Literatuur en jurisprudentie worden uitputtend besproken vanuit een praktijkgerichte benadering.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013107449
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 280
Definitief 2014-07-29
Redacteur:mr. dr. Willemijn Roozendaal
In Arbeidswetgeving 2014/2015 zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving verzameld. In editie 2014/2015 zijn de belangrijkste artikelen uit het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid opgenomen, zoals bekend per mei 2014.
ISBN: 9789013122206
druk: 32
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 752
Initieel 2013-08-09
met annotaties
Redacteur:prof. mr. Taco Sterk

In prijs verlaagd!
Al jaren de eerste keus binnen het onderwijs: selectie op basis van wensen van universiteiten van arresten van de HR en enkele uitspraken van het HvJ van de EU, die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht.

ISBN: 9789013116267
druk: 21
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 2044
Initieel 2014-08-28
Redacteur:prof. mr. Reinout Vriesendorp
Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad op het terrein van het insolventierecht.
ISBN: 9789013122244
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 2424
Initieel 2014-08-28
met annotaties
Redacteur:mr. M. Bosch
Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad, op het terrein van de leerstukken van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht, uit de periode 1897 t/m 2014. Belangrijke uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens ontbreken uiteraard niet.
ISBN: 9789013121971
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1400
Definitief 2005-09-30
Verkort en toegelicht
Auteur:mr. drs. Jan-Willem Meijer, mr. Gijs van der Spek, drs. Kees van der Spek
De bundel 'Arresten Verbintenissenrecht - Verkort & Toegelicht' biedt een verkorte weergave van een aantal van de belangrijkste arresten voor het hedendaagse verbintenissenrecht.
ISBN: 9789013029277
druk: 1
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 256
Definitief 2011-09-21
Nieuwe Praktijkgids Muziekrecht
CoordinerendRedacteur:mr. Margriet Koedooder, Auteur: Nico Beltman, dr. D. Molenaar
Deze geheel geactualiseerde 18e editie van de Praktijkgids Artiest & Recht bevat alle zakelijke, fiscale en juridische informatie die relevant is voor artiesten, auteurs en hun professionele adviseurs.
ISBN: 9789013078473
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 600
Definitief 2010-06-25
Auteur:mr. Jan de Boer

Dit boek is in het Nederlands Juristenblad van 2006 ('De vijf beste boeken van de 21ste eeuw op mijn vakgebied') beschreven als 'een prachtig geschreven, vrij uitputtende bron van informatie over het Nederlandse recht, waarin de doorwerking van internationaal recht prominent aanwezig is.'


Klik hier om het E-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013076295
druk: 18
jaar van uitgave: 2010
Definitief 2012-02-21
(UvA-editie)
Auteur:Prof. mr. A.S. Hartkamp
Speciale studenteneditie van Asser 3-I*.
ISBN: 9789013105995
druk: 2
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 312
Definitief 2013-11-04
Vermogensrecht algemeen
Auteur:prof. mr. Steven Bartels, prof. mr. Toon van Mierlo, Medewerker:prof. mr. Hendrik Ploeger
In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013044478
druk: 16
jaar van uitgave: 2013
Definitief 2007-06-13
Bijzondere overeenkomsten
Auteur:prof. mr. Piet Abas
Sinds de verhuizing van de regeling van de huurovereenkomst van boek 7A naar boek 7 heeft de wetgever zich stil gehouden. Daardoor heeft de rechtspraak gelegenheid gehad zich verder te ontwikkelen, met name op die gebieden die in 2003 als nieuw...


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013037326
druk: 9
jaar van uitgave: 2007
Definitief 2013-01-22
Auteur:Prof. mr. A.S. Hartkamp, Prof.mr.drs. Carla Sieburgh
Deze speciale studenteneditie is samengesteld uit tekstgedeelten afkomstig van Asser 6-II, Asser 6-III* en Asser 6-IV*.
ISBN: 9789013114126
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 1132
Definitief 2011-12-30
Verbintenissenrecht
Auteur:Prof. mr. A.S. Hartkamp, Prof.mr.drs. Carla Sieburgh
Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013058536
druk: 14
jaar van uitgave: 2011
Initieel 2011-01-01
Verbintenissenrecht
Auteur:Prof. mr. A.S. Hartkamp, Prof.mr.drs. Carla Sieburgh
Asser 6-VI* De verbintenis uit de wet (voorheen deel 4-III) behandelt de stof van de derde titel en de vierde titel van Boek 6: de onrechtmatige daad en de verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst, d.w.z. zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Deze 13e druk is geheel bijgewerkt en kenmerkt zich o.a. door een grotere aandacht voor Europees recht en rechtsvergelijking.


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013036893
druk: 13
jaar van uitgave: 2011
Definitief 2012-11-22
Bijzondere overeenkomsten
Auteur:prof. mr. Guus Heerma van Voss
Dit Asser-deel behandelt de arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst en de ondernemingsovereenkomst. De invloed van het Europees arbeidsrecht krijgt hierbij ruime aandacht.


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013096873
druk: 1
jaar van uitgave: 2012
Definitief 2013-07-24
Bijzondere Overeenkomsten
Auteur:prof. mr. Matton van den Berg
Op 1 september 2003 is de aan aanneming van werk gewijde twaalfde titel van Boek 7 BW in werking getreden. Daarmee is voorzien in een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de aannemingsovereenkomst die zeer aanzienlijk verschilt van de...


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013069358
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
Definitief 2010-09-02
Auteur:prof. mr. Sjef Maeijer, prof. mr. Martin van Olffen
In deze zevende druk wordt de nieuwe wettelijke regeling betreffende de personenvennootschap besproken. Verschillen met het huidige, straks oude, recht worden aangegeven. Waar relevant voor het begrip van het nieuwe recht zijn passages met betrekking tot het oude recht en daarop gebaseerde rechtspraak gehandhaafd.


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013049312
druk: 7
jaar van uitgave: 2010
Definitief 1998-01-14
Auteur:mr. P. Scholten, prof. mr. G.J. Scholten
Dit Algemeen Deel van de Asser-serie, het klassieke meesterwerk van Paul Scholten, is praktisch volledig gehandhaafd in dit uit drie hoofdstukken bestaande standaardwerk: 1. De methode van het privaatrecht. 2. De grenzen van het recht naar tijd en plaats. 3. Het BW en zijn geschiedenis.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789027109453
druk: 3
jaar van uitgave: 1998
Definitief 2005-02-22
Een vervolg
Auteur:prof. mr. Jan Vranken
Over argumenteren in het burgerlijk recht, het onderwerp van dit boek, schrijft men meestal in termen van juridische techniek. Deze techniek blijft in dit boek goedddeels buiten beeld.


Klik hier om het e-book te bestellen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

ISBN: 9789013021073
druk: 1
jaar van uitgave: 2005
Definitief 2015-01-05
Auteur:prof. mr. Jan Vranken
Dit boek is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel ** van 1995 en werd voortgezet in het Algemeen deel *** van 2005. Asser Algemeen deel**** Studenteneditie bevat een nuchtere, stap-voor-stapanalyse van wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen.
ISBN: 9789013126648
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 252
Definitief 2014-05-14
Hoofdredactie:prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers, prof. mr. Dick Schonis, Auteur:mr. Christine Beerepoot, dr. Frank Werger
Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlands zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het geeft op systematische wijze inzicht in de sociale ziektekostenverzekeringen.
ISBN: 9789013089516
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 248
Initieel 2015-04-07
Auteur:mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyas
Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de overheid die onderwerpen aanpakt: kinderen, ouderdom, overlijden, gezondheid en zorg, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, behoeftigheid, re-integratie en handhaving.
ISBN: 9789013127812
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 348
Definitief 2008-08-06
Auteur:mr. Theo Hoogwout
Geeft inzicht in het overdragen van bedrijven binnen de familie en de financiering en fiscaliteit die hierbij komt kijken. Geheel geactualiseerde tweede druk.
ISBN: 9789013058253
druk: 2
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 286
Initieel 2012-08-22
Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats - en..........
Auteur:prof. mr. M.C. Burkens, prof. mr. Henk Kummeling, Prof.mr.drs. Ben Vermeulen, prof. mr. Rob Widdershoven
Dit boek beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt.
ISBN: 9789013106008
druk: 7
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 418
Definitief 2012-01-05
Auteur:prof. mr. Roel de Lange, mr. J.L. de Reede
In deze 17e druk zijn de nieuwste ontwikkelingen verwerkt die zich in het Nederlandse staatsrecht hebben voorgedaan. Het boek is geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs.
ISBN: 9789013065398
druk: 17
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 436
Definitief 2013-03-19
Auteur:prof. mr. Ch.J. Enschede, Bewerker:prof. mr. Tom Blom
Deze klassieker verscheen reeds in het najaar van 1969. Die eerste editie was ontwikkeld uit de collegedictaten van Enschedé. Het boek bleek te voorzien in een grote behoefte. Niet alleen studenten, maar ook leken waarderen het boek als een prettige gids tot inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en onze strafrechtspleging...
ISBN: 9789013115376
druk: 13
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 292
Definitief 2007-08-27
Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Nederlands Standaardverdrag
Auteur:dr. J.C.K.W. Bartel, mr. F.W.G.M. van Brunschot, prof. dr. R.P.C. Cornelisse, dr. A.J. van Soest, prof. dr. Stef van Weeghel
Dit boek bevat een commentaar op de teksten van de belangrijke wetten inzake de heffing van directe belastingen.
ISBN: 9789013043907
druk: 23
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 846
Initieel 2014-12-18
Auteur:prof. dr. Irene Burgers, mr. Cora Ettema, mr. drs. F.J.P.M. Haas, mr. J. Lamens, mr. P.M. van Schie, prof. dr. Henk Vording, mr. dr. Dominique van der Wiel - Rammeloo
Dit boek is bedoeld om de gebruikers vertrouwd te maken met de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht. De auteurs behandelen de voornaamste belastingen en de premies voor de sociale verzekeringen.
ISBN: 9789013123432
druk: 4
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 300
Initieel 2013-07-25
Auteur:prof. mr. Paul Geerts
Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein ' intellectuele eigendom', in het bijzonder voor wat betreft octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht.
ISBN: 9789013112566
druk: 10
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 224
Definitief 2012-05-25
Derde herziene druk
Auteur:mr. drs. F.J.P.M. Haas
Meer dan 150 miljoen euro bedroeg in 2010 de opbrengst aan fiscale boeten! Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het fiscale boeterecht voor de fiscale praktijk van grote betekenis is. Er worden hierover vele procedures gevoerd.
ISBN: 9789013105490
druk: 3
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 288
Definitief 2014-11-25
Auteur:prof. mr. Peter van Buuren, prof. mr. Gerdy Jurgens, Prof.mr.drs. Lex Michiels
Bestuursdwang en de dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In dit boek worden ze van alle kanten uitgebreid belicht.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013120271
druk: 5
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 280
Definitief 2013-03-29
Hoofdredactie:mr. Lianne Kampstra
Kernzaken bestuursprocesrecht biedt een inleiding in het Nederlandse bestuursprocesrecht. Het biedt een snel en praktisch overzicht van de toepasselijke regelgeving. Alle belangrijke onderwerpen komen ter sprake.
ISBN: 9789013114591
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 220
Initieel 2014-01-14
Auteur:prof. mr. Tom Barkhuysen, mr. dr. Christien de Kruif, prof. mr. drs. Willemien den Ouden, prof. mr. Ymre Schuurmans
In kort bestek een volledige inleiding op het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte wijze de revue.
ISBN: 9789013087017
druk: 7
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 384
Definitief 2014-12-05
Auteur:mr. H.L.G. Wieten
In de nieuwe druk van deel 3 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht voor studenten en de praktijk wordt het bewijsrecht - een der belangrijkste onderdelen van de civielrechtelijke procedure - behandeld.
ISBN: 9789013126983
druk: 5
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 148
Initieel 2013-09-13
Redacteur:prof.mr.dr. Albert Verheij, prof. mr. Bob Wessels
Deze derde druk is een volledig geactualiseerde bewerking van dit studieboek, dat is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Nieuw in deze druk is de behandeling van consumentenkredietovereenkomst.
ISBN: 9789013113785
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 558
Definitief 2014-09-16
met gratis cd-rom
Auteur:mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen
Deze Nederlandstalige jurisprudentiebundel bevat alle arresten van het Hof van Justitie op BTW-gebied (tot 1 juni 2014) en de gestelde prejudiciële vragen in lopende zaken. De indeling is op onderwerp.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013126624
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1268
Initieel 2014-04-28
Redacteur:prof. mr. Anka Ernes, prof. mr. Ton Jongbloed, Auteur:mr. Margreet Ahsmann, prof. mr. Daan Asser, mr. Rosanne Bakels, mr. Jeroen Boudewijn, mr. Arno Diederen MDR, prof. mr. Anka Ernes, mr. E. Gras, mr. Robert Hendrikse, prof. mr. Ton Jongbloed, mr. Derk Rijpma, mr. Gert van Rijssen, mr. Rogier Schellaars, mr. Johannes Sijmonsma, Ralph Triquart, mr. Jan Henk van der Velden, mr. Steven Venhuizen, mr. Ea Visser, Gert-Jan Wouters
Dit boek is geheel geactualiseerd en beantwoordt vragen die door wetswijzigingen in het burgerlijk procesrecht ontstaan. Aan de orde komen actuele ontwikkelingen en onderwerpen als de bevoegdheid van de rechter, de dagvaardingsprocedure en het bewijsrecht. Deze onderwerpen worden praktisch toegelicht door auteurs met jarenlange ervaring in de rechterlijke macht, advocatuur, juridische adviespraktijk of wetenschap.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013119565
druk: 6
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 692
Definitief 2004-03-08
Het recht met betrekking tot CAO's en de verbindend en onverbindendver
Auteur:mr. dr. Harry van Drongelen, prof. mr. Wil Fase
In dit boek worden de diverse aspecten van het CAO-recht behandeld, mede aan de hand van de rechtspraak en de literatuur. De tekst van de Wet op de CAO en van de Wet AVV, alsmede enige besluiten, zoals het Toetsingskader AVV, zijn als bijlagen...
ISBN: 9789013012330
druk: 1
jaar van uitgave: 2004
aantal pagina's: 288
Initieel 2013-01-04
Auteur:prof. dr. Antoine Jacobs
Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden en cao's, op stakingen en ondernemingsraden en op de rol van de overheid - nationaal en internationaal - in het arbeidsleven.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013036138
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 404
Definitief 2005-10-13
Auteur:prof. mr. Pim Huijgen, mr. J.E. Kasdorp, prof. mr. Barbara Reinhartz, prof. dr. Jaap Zwemmer
Het Compendium Erfrecht voorziet reeds jaren in een behoefte aan handzame en toegankelijke informatie, zowel voor studie als praktijk.
ISBN: 9789026835278
druk: 6
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 294
Initieel 2013-10-08
Redacteur:mr. Marco van der Burg, Auteur:mr. dr. Gino Groenewegen, mr. Ferry Makkinga, mr. dr. Jan Monsma, mr. Shari Sheer Mahomed
Het Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is het eerste hand- en studieboek waarin op overzichtelijke wijze de gemeentelijke belastingenen de Wet WOZ worden behandeld.
ISBN: 9789013113211
druk: 8
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 684
Initieel 2013-10-21
Auteur:prof. mr. Bastiaan Assink, Prof.mr.dr. Hans Beckman, mr. Ankje Grapperhaus, prof. mr. Steven Hijink, prof. mr. W.J. Oostwouder, prof. dr. Hans van Sonderen
Deze 9e druk van het Compendium Ondernemingsrecht behandelt het ondernemingsrecht in brede zin en bestaat uit Deel 1 en Deel 2, gecompleteerd met Deel 3 waarin de registers en de voorwoorden bij de voorgaande drukken zijn neergelegd...


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013076455
druk: 9
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 3144
Initieel 2013-08-29
Redacteur:mr. Dolf Rueb, Auteur:prof. mr. Peter Stein, Medewerker:mr. E. Gras
Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten.
ISBN: 9789013099959
druk: 19
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 524
Definitief 2014-08-21
Auteur:prof. mr. Jaap Hijma, mr. Marianne Olthof
Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van de - beginnende of gevorderde - rechtenstudent als ten behoeve van de praktijkjurist.
ISBN: 9789013122022
druk: 12
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 532
Definitief 2015-01-29
Auteur:mr. Ans van Duijvendijk-Brand, mr. S.F.M. Wortmann
In deze twaalfde druk zijn een groot aantal wetswijzigingen en relevante nationale en internationale jurisprudentie verwerkt. Dit boek biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken behandelen de auteurs alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 BW.
ISBN: 9789013127034
druk: 12
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 424
Initieel 2014-07-03
Auteur:dr. Ruud van den Dool, Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Prof.dr.mr. G.W.J.M. Kampschöer RA, Ruud de Smit MSc
Dit boek geeft op toegankelijke wijze inzicht in de gecompliceerde onderdelen van de vennootschapsbelasting. Het maakt de weerbarstige materie van de vennootschapsbelasting toegankelijk en geeft inzicht in de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.
ISBN: 9789013121353
druk: 13
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 528
Definitief 2005-05-30
Redacteur:prof. mr. Hans Franken, Auteur:Prof. mr. A.S. Hartkamp
Dit Compendium beoogt een volledig, zij het uiteraard beknopt, overzicht te bieden van het vermogensrecht, zoals dat in de Boeken 3, 5 en 6 en in vier daarmee nauw verband houdende titels van Boek 7 is neergelegd.
ISBN: 9789013027341
druk: 6
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 494
Definitief 2007-05-10
Recht, retoriek en burgerlijke moraal
Auteur:prof. mr. Hans Nieuwenhuis
In dit boek wordt aangetoond dat de strategische inzichten van de antieke retoriek (Aristoteles, Cicero) ook thans een onmisbare rol vervullen, niet alleen in alledaagse rechtsgeschillen over eigendom en overeenkomst, maar ook daar, waar het...
ISBN: 9789013033397
druk: 3
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 164
Initieel 2014-03-18
Redacteur:prof. dr. Leonard Besselink, prof. mr. Paul Bovend'Eert, mr. Hansko Broeksteeg, prof. mr. Roel de Lange, prof. dr. W.J.M. Voermans
This book brings together a description of the 28 constitutions and constitutional systems of the present EU Member States. It allows scholars, students and practitioners to learn about the 28 different constitutional systems and compare them.
ISBN: 9789013091762
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1804
Initieel 2012-08-30
Auteur:prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, Bewerker:prof. mr. Paul Bovend'Eert, mr. Hansko Broeksteeg, mr. dr. Tijn Kortmann, Prof.mr.drs. Ben Vermeulen
'Constitutioneel recht' is een handboek staatsrecht, positiefrechtelijk van aard, geschikt voor de juridische opleidingen aan universiteiten en hogescholen. Het kenmerkt zich door een strakke, duidelijke systematiek.
ISBN: 9789013078008
druk: 7
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 644
Definitief 2014-12-01
Auteur:prof. mr. Jan Bernd Huizink
In tachtig bladzijden weet Huizink een compleet overzicht te geven van de samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf.
ISBN: 9789013127010
druk: 4
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 96
Initieel 2015-03-04
Auteur: Jan de Boer, Willy Heesen, Richard Ros
Het boek behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de Participatiewet. De auteurs gaanvanuit de juridische kaders in op de toepassing in de praktijk. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en tevens de volledige en actuele wettekst. Het boek is voor iedereen die meer wil weten over de Participatiewet. Het is toegankelijk geschreven en heeft naast de juridische kaders veel aandacht voor de toepassing in de praktijk.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013129267
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 416
Definitief 2011-06-16
mr. W.C.M. Martens
Deze 9e druk bestaat uit twee delen. Voor deze tweedeling is gekozen vanwege de bijzondere complexiteit van deelnemingsvrijstellingsaspecten bij fusies en splitsingen, welke in het tweede deel van deze brochure worden behandeld.
ISBN: 9789013071054
druk: 9
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 360
Initieel 2014-07-03
Auteur:prof. mr. Adriaan Dorresteijn, dr. Robbert van het Kaar
Dit boek behandelt alle relevante rechtsvormen en de verdeling van juridische bevoegdheden. De keuze voor een rechtsvorm bepaalt namelijk in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming eruitziet.
ISBN: 9789013114065
druk: 12
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 292
Definitief 2013-04-12
Auteur:prof. mr. Maarten Kroeze, prof. mr. L. Timmerman, prof. dr. Jan Berend Wezeman
In deze derde druk van dit inleidende boek over ondernemingsrecht is de sinds de vorige druk verschenen jurisprudentie en wetgeving verwerkt.
ISBN: 9789013062564
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 276
Definitief 2013-05-16
Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
Mieneke Muntendam, Fiet van Beek en Marianne Goorhuis
Met de overheveling van meer en meer taken van Rijk en provincies naar gemeenten, groeit het besef dat de kracht van burgers meer benut kan en moet worden. Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) hebben bewezen dé manier te zijn om burgers zelf aan het roer te laten...


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013115802
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 198
Definitief 2013-04-02
Achtergronden, signaleren en de meldcode
Auteur:BAA Rudy Bonnet
Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders? Deze gids geeft meer inzicht in de achtergronden, de omvang, het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en beoogt daarmee om de handelingsverlegenheid van een ieder die kinderen een warm hart toedraagt te verminderen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013115345
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
Definitief 2012-03-14
MOEILIJKE ZAKEN MAKKELIJK UITGELEGD
Auteur:drs. Yvette de Beer
Van een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt gesproken als iemand een IQ heeft tussen de 50 en 85, beperkt is in zijn sociale aanpassingsvermogen en er ook nog sprake is van bijkomende problematiek (zoals bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen).
ISBN: 9789013105971
druk: 1
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 184
Definitief 2010-11-22
Moeilijke zaken, makkelijk uitgelegd
Auteur:mr. Maaike Bekooy, mr. ing. Luurt Wildeboer
Weten wat er is gebeurd met de milieuvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning, sloopvergunning, het besluit omgevingsrecht en het bestemmingsplan?
ISBN: 9789013073225
druk: 1
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 126
Definitief 2011-06-06
Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
mr. Lydia Janssen

Deze gids beschrijft de juridische aspecten van het werk van de gezinsvoogd op basis van het nieuwe recht over de OTS. Omdat de OTS soms wordt gevolgd door een verderstrekkende maatregel wordt daar ook aandacht besteed. Alles in toegankelijke taal met de praktijk van alledag.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013079357
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 146
Definitief 2012-04-16
Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
Auteur: Gabor Mooij
De Kleine Gids Pensioenen is een uiterst praktisch boekje over Pensioenen. U vindt in deze gids informatie over het pensioenstelsel in Nederland, de AOW en ANW, aanvullend pensioen, individueel pensioen, pensioenuitvoerders. Voorbeelden en schema's verduideljiken de informatie.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013101683
druk: 1
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 132
Definitief 2011-06-09
Moeilijke zaken, makkelijk uitgelegd
Sabine de Jong en Carla van Os

Kinderen zonder papieren hebben dezelfde kinderrechten als elk ander kind. Deze Kleine Gids helpt professionals om die rechten ook te realiseren. Deze Kleine Gids bestrijkt de volgende onderwerpen: toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere voorzieningen, detentie en familierechtelijke kwesties rondom kinderen zonder papieren.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013077421
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 134
Definitief 2011-01-04
Moeilijke zaken, makkelijk uitgelegd

Er gebeuren vreselijke dingen achter veel Nederlandse voordeuren. Soms heet het eerwraak, ouderenmishandeling, partnergeweld, oudermishandeling, schadelijke traditionele praktijken of meisjesbesnijdenis. Maar het is altijd huiselijk geweld.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013077674
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 200
Definitief 2009-12-22
Moeilijke zaken, makkelijk uitgelegd
Snel meer weten over sociale veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, veiligheidshuizen, overlast, criminaliteit, hangjongeren, vandalisme?
ISBN: 9789013070644
druk: 1
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 60
Definitief 2010-11-11
Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
Auteur:ir. Wico Ankersmit
Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).
ISBN: 9789013078855
druk: 1
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 132
Definitief 2015-03-23
De Kleine Gids behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. De Kleine Gids is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde. De Kleine Gids verschijnt twee maal per jaar, in maart en augustus.
ISBN: 9789013129885
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 296
Definitief 2015-01-22
Auteur:mr. dr. Mark Diebels
De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht is een uiterst handzaam en praktisch boekje dat de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013128185
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 256
Definitief 2014-10-13
Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
De Kleine Gids Wmo 2015 behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op overzichtelijke wijze. Het is een handig hulpmiddel om de werking van de Wmo 2015 in uw eigen situatie te begrijpen.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013126921
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 120
Initieel 2013-08-02
Auteur:prof. dr. Ruud Vergoossen RA
De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening.
ISBN: 9789013080391
druk: 10
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 256
Definitief 2010-10-26
prof.mr. M.J.A. van Mourik, prof.mr. W. Burgerhart

Dit boek behandelt het recht betreffende de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap).


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789027153340
druk: 1
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 216
Initieel 2012-08-21
Hoofdredactie:mr. drs. Eric Bakker, prof. dr. Dick Raes
Dit boek is voor zowel juristen als gedragskundigen niet alleen bruikbaar in het onderwijs maar ook als handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie.
ISBN: 9789013105926
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 316
Initieel 2012-08-10
Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en studie
Redacteur:mr. A.V.T. de Bie, mr. drs. Jérôme de Jong van Lier, mr. H.Ph. Ruys
Bundel vermogensrecht biedt inzicht in de rechtsontwikkeling en kennis van de actuele stand van het vermogensrecht. Ruim 350 arresten worden besproken in 209 samenvattingen met dezelfde opbouw en bevatten verwijzingen naar andere opgenomen arresten.
ISBN: 9789013101348
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 412
Definitief 2009-04-08
Gevangen in Nederland
Hoofdredactie:prof. mr. Erwin Muller, CoordinerendRedacteur:prof. mr. Paul Vegter
In deze tweede herziene druk van de bundel Detentie geven auteurs uit wetenschap en praktijk een diepgaande beschrijving en analyse van de belangrijkste aspecten van detentie.
ISBN: 9789013062137
druk: 2
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 728
Definitief 2011-03-22
Auteur:prof. mr. Otto Marres, prof. mr. Peter Wattel
Dit is een volledige, systematische en wetenschappelijke behandeling van de dividendbelasting.
ISBN: 9789013065176
druk: 4
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 300
Definitief 1999-06-01
Auteur:mr. G.J. Wiarda, Bewerker:prof. mr. T. Koopmans
Deze uitgave maakt deel uit van de klassieke literatuur betreffende de rechtsvinding. Hoofdthema is de verhouding tussen de drie typen van rechtsvinding en de tussen die typen opgetreden verschuivingen, waardoor de autonome elementen in de...
ISBN: 9789027150592
druk: 4
jaar van uitgave: 1999
aantal pagina's: 152
Definitief 2013-07-25
Auteur:mr. Antoinette Dop
Dutch law in English is bedoeld om (aankomend) juristen te leren communiceren in het Engels over hun vak, het Nederlandse recht. Het doel van de oefeningen is dat de lezer wordt aangemoedigd om de Engelse taal te gebruiken in een juridische context.
ISBN: 9789013111972
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 312
Definitief 2009-12-17
Auteur: Tony Foster
Ever since its first publication, Tony Foster's Dutch Legal Terminology in English has proven an invaluable desk reference tool for students of law, legal academics and practitioners alike.
ISBN: 9789013064179
druk: 3
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 272
Definitief 2007-07-30
Auteur:Prof.mr.drs. J.Th. Degenkamp
J. Th. Degenkamp studeerde eerst economie en daarna recht aan de Universiteit van Amsterdam. De gedragswetenschappelijke 'besmetting' vanuit de economische wetenschap is hij niet kwijt geraakt en naar zijn inzicht kan de bestudering van...
ISBN: 9789013048407
druk: 1
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 140
Definitief 2009-07-16
Auteur:prof. mr. S.A.M. Stolwijk
Dit nieuwe boek is opgezet als studieboek voor bachelorstudenten. Het behandelt op thematische wijze de belangrijkste leerstukken op het terrein van strafrechtelijke aansprakelijkheid, aan de hand van actuele rechtspraak en doctrine.
ISBN: 9789013061857
druk: 3
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 290
Definitief 2014-08-15
Voor economen en bedrijfsjuristen
Auteur: Ruud de Smit MSc, prof. dr. Leo Stevens
Elementair Belastingrecht bevat informatie over het belastingrecht op het niveau dat voor de algemene ontwikkeling van een academicus wenselijk is.
ISBN: 9789013124569
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2011-07-13
Grondslagen
Auteur:prof. dr. P.B. Cliteur, prof. dr. Afshin Ellian
Het boek Grondslagen, deel 1 in de serie Encyclopedie van de rechtswetenschap, behandelt in 10 hoofdstukken enkele encyclopedische vragen van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap?
ISBN: 9789013080735
druk: 3
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 384
Initieel 2012-12-13
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik
Deze monografie behandelt het erfrecht.
ISBN: 9789013108644
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 260
Definitief 2012-01-20
Auteur:prof. dr. Ben Terra, prof. mr. Peter Wattel
The leading textbook for tax law en EU law students! This new edition brings its comprehensive and systematic survey of European Tax Law up to December 2011.
ISBN: 9789013094640
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 660
Definitief 2012-01-18
Auteur:prof. dr. Ben Terra, prof. mr. Peter Wattel
This completely revised second edition of this leading work brings its comprehensive and systematic survey of European Tax Law up to December 2011.
ISBN: 9789013094626
druk: 2
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 1144
Definitief 2014-10-31
Redacteur:prof. mr. Frans Pennings, mr. Loe Sprengers, prof. mr. Leonard Verburg, prof. mr. Evert Verhulp, Auteur:prof. mr. Frans Pennings
Dit boek maakt de systematiek van de Verordening 883/2004 duidelijk - die sinds de invoering een aantal keren gewijzigd is en waarover ook jurisprudentie gevormd is - zowel voor degenen die nog onbekend zijn met het rechtsterrein als voor gevorderden.

 

U kunt hier het e-book bestellen.

ISBN: 9789013127393
druk: 7
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 400
Initieel 2012-12-21
EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten, Verdrag van Lissabon
Redacteur:mr. dr. Ronald van Ooik, mr. Thomas Vandamme, CoordinerendRedacteur:prof. mr. Kamiel Mortelmans
Europese basisbedragen zoals deze luiden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. De nadien aangebrachte rectificaties zijn in deze druk meegenomen. Ook is deze uitgaaf voorzien van een nuttig trefwoordenregister.
ISBN: 9789013101379
druk: 8
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 228
Definitief 2015-04-10
Redacteur:mr. Hanneke van Eijken, mr. dr. Maartje Verhoeven
De Europocket is geheel bijgewerkt tot en met 1 januari 2015 en biedt een bruikbaar, volledig en tegelijk handzame bundeling van Europese relevante regelgeving voor de rechtspraktijk en juridisch onderwijs.
ISBN: 9789013127614
druk: 23
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 980
Definitief 2014-07-29
Auteur:prof. mr. Ton Jongbloed
Deel 5 Executierecht van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is een inleiding in het executie- en beslagrecht.
ISBN: 9789013122237
druk: 4
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 164
Initieel 2012-08-30
Auteur:dr. ir. T. van Dijk, dr. J. Woltjer
Het boek Facetten van de planologie geeft inzicht in de kenmerkende werelden waarin planologen en hun vakgenoten actief zijn. Dit zijn werelden waarin overheden samen met bedrijven, ontwikkelaars, belangengroepen en burgers werken aan de verbeterde inrichting van ons land. De manier waarop dit werk gaat, de doorslaggevende onderwerpen, de geschiedenis die erachter zit, de discussies die lopen, de regels, de sfeer en de voorbeelden: ze staan in dit boek.
ISBN: 9789013101492
druk: 11
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 315
Initieel 2013-08-26
Auteur:mr. A.M.J. van Buchem-Spapens, mr. Th.A. Pouw
In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.
ISBN: 9789013112634
druk: 9
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 234
Definitief 2015-01-30
Auteur: Erik Eikelboom jr
Fiscaal Memo bevat de voornaamste feiten en cijfers (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk en financieel gebied.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013128505
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 340
Initieel 2015-01-06
Jurisprudentie IB en TBS-regeling
Auteur:prof. dr. Peter Essers, mr. dr. Thil van Kempen
In deze jurisprudentiebundel vindt u de belangrijkste arresten over de winstaspecten van de inkomstenbelasting en de TBS-regeling.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013125627
druk: 5
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 972
Definitief 2014-09-04
Auteur:mr. dr. Wim Valkenburg, mr. Henk van der Werff
Dit boek voorziet de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar. Ook bespreekt deze uitgave de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.
ISBN: 9789013088526
druk: 5
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 408
Definitief 2008-06-24
Studies over forensische kennis en organisatie
Hoofdredactie:prof. mr. Erwin Muller, Auteur:drs. Henri de Bakker, dr. R.A.F. Bhoedjang, prof. dr. Ton Broeders, mr. dr. C. Das, drs. W.P.F. Fagel, drs. R.R.R. Gerretsen, drs. F.R.W. van der Goot, drs. W.J. Groen, drs. J.N. Hendrikse, ing. R. Hermsen, mr. T.P.J.A. van den Heuvel, ir. M.L. Hordijk, drs. Hans Huijbregts, drs. G. van Ingen, prof. mr. Gert-Jan Knoops LL.M., J. de Koeijer, drs. Jan Krikken, drs. F.S. Kroon, dr. B. Kubat, prof. dr. Hans Kuijl RA, ir. Bert van Leuven, prof. dr. G.J.R. Maat, drs. A. Maes, Mr dr M. Malsch, dr. L. Meijerman, drs. Lex Meulenbroek, dr. Didier Meuwly, prof. mr. Erwin Muller, ir. W. Neuteboom, prof.dr.mr. Hans Nijboer, Caroline Otto, ing. P.J.M. Pauw-Vugts, prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, prof.mr.dr. E. Rassin, dr. Udo Reijnders, dr. M.J. Sjerps, A. Spek, drs. Marion Stelling, drs. H.A. Tromp, ing. J.A.C. van Velzen, drs. H.N.J.M. van Venrooij, prof. dr. Robert Vermeiren, prof.dr drs F.A. de Wolff
Forensische wetenschap is een steeds belangrijker onderdeel van opsporingsonderzoek, vervolging en berechting. Voor politie, Openbaar Ministerie en rechters vormt forensische wetenschap een van de centrale bestanddelen in het onderzoek en het bewijs. In dit overzichtwerk worden de verschillende elementen van forensische wetenschap bij elkaar gebracht.
ISBN: 9789013046274
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 832
Definitief 2007-02-08
Auteur:prof. dr. Maarten Feteris
Het formele belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is, ook daadwerkelijk betaald wordt.
ISBN: 9789013032376
druk: 2
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 600
Initieel 2013-12-24
Deelredactie:prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis, dr. mr. Michiel van der Wolf, Redacteur:prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis, dr. mr. Michiel van der Wolf, Auteur: Ada Andreas, prof. mr. Edwin Bleichrodt, dr. Ed Brand, Louis van Bueren, drs. J.L. van Emmerik, mr. drs. Simone Gooren, drs. H.A. de Haan, mr. Carsten Herstel, mr. Nico Jörg, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt, prof.mr.dr. T. Kooijmans, prof. dr. Peter van Koppen, dr. Wim van Kordelaar, mr. I.E. Kruit, drs. Jacqueline Kuyvenhoven, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis, prof. dr. Gerben Meynen, drs. Eline Muller, drs. Els Noorlander, drs. R.M. Poort, mr. dr. Merel Prinsen, prof. dr. Dick Raes, prof. mr. Jan Reijntjes, prof. mr. Theo de Roos, dr. Nienke Tenneij, mr. Paul Verloop, mr. G.R.C. Veurink, Jessica Wesselius, mr. drs. Rob Widdershoven, dr. mr. Michiel van der Wolf
Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
ISBN: 9789013110401
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 888
Initieel 2014-05-01
Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal
Auteur:dr. M. Huisman, drs. J. Pranger, drs. Paula Steenwinkel
Een proces-verbaal kan van beslissende invloed zijn op het leven van mensen. Het schrijven van een goed proces-verbaal is dus een verantwoordelijke taak, die van een opsporingsambtenaar niet alleen vakkennis vraagt, maar ook schrijfvaardigheid en zorgvuldig taalgebruik.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013116793
druk: 3
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 132
Definitief 2011-03-21
Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht
Auteur:prof. mr. G.C.J.J. van den Bergh, Bewerker:prof. mr. C.J.H. Jansen
Het boek schetst de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap vanaf haar ontstaan in de Romeinse tijd tot nu. Het behandelt tevens de politieke, sociale en economische factoren die mede bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de rechtswetenschap.
ISBN: 9789013080742
druk: 6
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 240
Definitief 2005-12-21
Auteur:mr. E. Brederveld
Deze pocket behandelt het gemeenterecht vanuit zijn bronnen: de sedert 1994 vigerende en door de 'dualisering' in 2002 ingrijpend herziene Gemeentewet en de op het gemeenterecht betrekking hebbende dan wel daarvoor relevante bepalingen van de...
ISBN: 9789013031355
druk: 7
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 320
Initieel 2012-12-10
Auteur:prof. dr. R.P.C. Cornelisse
Deze brochure geeft een beschrijving van de algemene kenmerken van goed koopmansgebruik, die bij behandeling van concrete activa en passiva toepassing vinden.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013110524
druk: 8
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 88
Definitief 2011-12-22
Auteur:mr. Trix Rank-Berenschot, prof. mr. Henk Snijders
Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht. Algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren als bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten worden op een meest studentvriendelijke wijze behandeld.
ISBN: 9789013085235
druk: 5
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 704
Definitief 2012-04-26
Auteur:prof. mr. R. Barents, mr. Laurens Jan Brinkhorst
Grondlijnen van Europees recht biedt een overzicht van het totale Unierecht. Vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon is het boek met deze 13e druk geheel herschreven.
ISBN: 9789013076578
druk: 13
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 876
Definitief 2005-08-05
Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland
Auteur:Prof.mr.dr. P.W.C. Akkermans MA, mr. Cees Bax, Open Universiteit, mevr.M. Bergmans-Becx, prof. mr. Luc Verhey
Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland biedt de student een kennismaking met de in Nederland geldende grondrechten zoals die in de grondwet en in verdragen zijn neergelegd.
ISBN: 9789013022315
druk: 4
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 260
Initieel 2012-09-06
Auteur:mr. Mathieu Kronenberg, mr. Bas de Wilde
Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht biedt op een heldere wijze een eerste kennismaking met het Nederlandse strafrecht.
ISBN: 9789013093070
druk: 5
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 396
Definitief 2011-09-30
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik, prof. mr. Bernard Schols, prof. mr. Freek Schols, prof. mr. Leon Verstappen, prof. mr. B.C.M. Waaijer
Het Handboek Erfrecht neemt in de rechtspraktijk en het onderwijs een vooraanstaande positie in. De auteurs beperken zich niet tot Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek maar waaieren uit naar relevante rechtsgebieden.
ISBN: 9789013038705
druk: 5
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 713
Definitief 2011-08-18
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik, prof. mr. Freek Schols, prof. mr. Bernard Schols, prof. mr. Leon Verstappen, prof. mr. B.C.M. Waaijer
De nieuwe druk van het gerenommeerde Handboek Erfrecht is nu ook voor studenten in een betaalbare uitgave verschenen.
ISBN: 9789013096378
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 713
Definitief 2008-06-06
Schets van het Europese en Internationale Strafrecht
Redacteur:mr. A.M.M. Orie, Dr J.M. Sjöcrona, prof. mr. Elies van Sliedregt, Auteur:Prof.dr.mr. Matthias Borgers, mr. Richard van Elst, mr. Vincent Glerum, mr. M.R.B. Mos, mr. A.M.M. Orie, prof. mr. Jan Reijntjes, mr Klaas Rozemond, dr. Hanneke Sanders, Dr J.M. Sjöcrona, prof. mr. Elies van Sliedregt
Internationaal Strafrecht (ISR) is een specialisme op het grensgebied van straf- en strafprocesrecht en volkenrecht. Het omvat de klassieke interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, justitiële en politiële...
ISBN: 9789013042764
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 434
Initieel 2014-05-14
Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS
Auteur:prof. dr. Martin Hoogendoorn RA
Het Handboek Jaarrekening 2014 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2014 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Verder wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013120172
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1640
Definitief 2015-01-13
Een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP
Auteur: Corné Kimenai RA
Dit handboek vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP door stichtingen en verenigingen. Het boek behandelt in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP voor stichtingen en verenigingen.


Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013122961
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 492
Definitief 2014-05-06
Internationale, Europese en nationale verkenning van een rechtsgebied in ontwikkeling
Auteur:mr. Walter Parlevliet
Het Luchtrecht en de ‘lucht’ worden al snel in verband gebracht met militaire en traditionele luchtvaart dan wel met de emissie van vervuilende stoffen in de atmosfeer door industrie. In toenemende mate wordt en zal de komende decennia het luchtruim door andere luchtruimgebruikers worden gebruikt.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013124293
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 124
Definitief 2014-03-03
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik, prof. mr. Leon Verstappen
Dit is de betaalbare studentenuitgave van Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Algemeen Deel A.
ISBN: 9789013123234
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 604
Definitief 2014-03-03
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik, prof. mr. Leon Verstappen
Dit is de betaalbare studentenuitgave van Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder Deel B.
ISBN: 9789013123241
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 336
Definitief 2004-08-31
prof.mr. A.H.M. Dlle, prof.mr. D.J. Elzinga; met medewerking van prof.mr. J.W.M. Engels
Dit Handboek bevat een overzicht van het thans geldende gemeenterecht. Door de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur in 2002 is het gemeentelijke stelsel op tal van onderdelen meer of minder ingrijpend veranderd.
ISBN: 9789026841699
druk: 3
jaar van uitgave: 2004
aantal pagina's: 844
Definitief 2009-06-10
Een handboek voor en door strafrechtadvocaten
Redacteur:prof. mr. Ties Prakken, prof. mr. Taru Spronken, Auteur:mr. P.J. Baauw, mr. Marike Bakker, mr. dr. Britta Böhler, prof. mr. Jan Boksem, mr. Marlen Dane, prof. mr. Stijn Franken, Rob van der Hoeven, mr. J.I.M.G. Jahae, prof. dr. Gerard de Jonge, mr. V.L. Koppe, mr. dr. Roan Lamp, mr. Ed van Liere, prof. mr. G.P.M.F. Mols, mr. M.F. Murray, prof. mr. Ties Prakken, mr Annelies Röttgering, mr. D.S. Schreuders, mr Judith Serrarens, Dr J.M. Sjöcrona, mr. Tjarda van der Spoel, mr. Gerard Spong, prof. mr. Taru Spronken, mr. dr. Jurgen Wöretshofer
Het Hb Verdediging is een handboek door en voor strafrechtadvocaten. Het vervangt niet de bestaande handboeken over straf(proces)recht, maar vult die aan, onder meer op het gebied van de verdedigingsstrategie en het gedragsrecht voor advocaten.
ISBN: 9789013030853
druk: 2
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 1316
Definitief 2014-01-21
Bestuurlijk handhaven in Nederland
Hoofdredactie:Prof.mr.drs. Lex Michiels, prof. mr. Erwin Muller, Auteur:mr. Gustaaf Biezeveld, prof. mr. Aletta Blomberg, dr.mr. Jacco Boek, J.G.H. Bos, mr A.W.H. Docters van Leeuwen, prof. dr. K.P. Goudswaard, mr. dr. Herman Havekes, prof. mr. Guus Heerma van Voss, prof. dr. Ira Helsloot, drs. Harman Korte, mr. Tycho Lam, Prof.mr.drs. Lex Michiels, mr. M.J. van Mourik, dr. Gijs van Oenen, dr. Rob van de Peppel, prof. mr. Lodewijk Rogier, mr. G.N.H. Vogels, dr. R.W. Welschen, prof. mr. Rob Widdershoven
Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013096934
druk: 2
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 646
Definitief 2014-10-23
Redacteur:prof. mr. Paul Vlaardingerbroek, Auteur:mr. Kees Blankman, mr. Adriaan van der Linden, mr. Lies Punselie, prof. mr. Wendy Schrama, prof. mr. Paul Vlaardingerbroek
Dit boek behandelt het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Het personen- en familierecht is - zowel qua wetgeving als rechtspraak - aan voortdurende verandering onderhevig, waardoor een nieuwe, inmiddels zevende, druk noodzakelijk was.
ISBN: 9789013121964
druk: 7
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 732
Definitief 2003-10-20
Algemeen deel
Auteur:prof. mr. D.H. de Jong, prof. mr. G. Knigge
Dit inleidende boek is in de eerste plaats bestemd voor het onderwijs. Daarnaast is het boek bruikbaar als gids voor de rechtspraktijk. In korte hoofdstukken wordt de kern van het materiële strafrecht besproken.
ISBN: 9789038708164
druk: 14
jaar van uitgave: 2003
aantal pagina's: 344
Definitief 2014-08-29
Auteur:Prof.dr.mr. Matthias Borgers, mr. Geert Corstens

Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.

ISBN: 9789013124019
druk: 8
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2010-07-26
Redacteur:prof. mr. Paul Bovend'Eert, prof. mr. Henk Kummeling
Dit standaardwerk heeft vanaf het verschijnen van de eerste druk in 1958 voorzien in een aanwezige behoefte aan een integrale beschrijving van de organisatie, bevoegdheden en werkwijze van de beide kamers van de Staten-Generaal. Het boek gaat tevens uitgebreid in op het tweekamerstelsel, de wetsprocedure, ministeriële verantwoordelijkheid, de kabinetsformatie, vertrouwensregel en kamerontbinding.
ISBN: 9789013066050
druk: 11
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 588
Definitief 2009-11-19
Auteur:mr. W.J. Ausma
Het strafrecht spreekt tot de verbeelding. In het nieuws gaat er veel aandacht uit naar geruchtmakende strafzaken. Hoe werkt het nu allemaal in de praktijk?
ISBN: 9789013064216
druk: 1
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 224
Initieel 2014-07-29
met vragen en antwoorden
Auteur:mr. Anky Kloosterman, mr. Hennie Rossel, mr. Menke Rozeboom
In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het HBO bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek Hoofdlijnen in het huurrecht speelt op die ontwikkeling in. De behandeling van de diverse leerstukken is welbewust tot hoofdlijnen beperkt.
ISBN: 9789013122411
druk: 8
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 428
Definitief 2014-07-22
Auteur:prof. mr. Peter van Buuren, mr. Toon de Gier, prof. mr. Tonny Nijmeijer, mr. Jan Robbe
Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat.
ISBN: 9789013112511
druk: 9
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 464
Initieel 2013-09-02
Auteur:Prof.mr.dr. Hans Beckman
Geheel geactualiseerde tweede druk.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013111712
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 776
Definitief 2014-09-05
Auteur:prof. mr. Willem Konijnenbelt, mr. Ron van Male
De zestiende druk van Hoofdstukken is de eerste druk die bij Kluwer verschijnt. De vorige vijftien drukken zijn bij Reed Business Media verschenen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013119404
druk: 16
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 952
Definitief 2013-03-01
Auteur:prof. mr. Hans Nieuwenhuis
In 1973 in eerste druk verschenen: Al 40 jaar wordt binnen het onderwijs de kern van het vermogensrecht met dit boek uiteengezet...
ISBN: 9789013111842
druk: 10
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 220
Definitief 2001-10-12
Verkeersmiddelen en vervoer
Auteur:prof. mr. W.J. Oostwouder
Dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht bevat de hoofdzaken van het - op 1 april 1991 ingevoerde - Boek 8 BW. Dit deel beoogt deze materie hanteerbaar te maken door uit te gaan van de regeling voor het verkeersmiddel bij uitstek voor het...
ISBN: 9789026837623
druk: 3
jaar van uitgave: 2001
aantal pagina's: 176
Initieel 2013-07-31
Auteur:mr. Paul van der Kooij, mr. S.J.A. Mulder
Na een korte algemene inleiding over het publiek- en privaatrechtelijke mededingingsrecht wordt uitgebreid aandacht besteed aan het intellectuele eigendomsrecht waarbij tevens op het geldende EU-recht wordt ingegaan.
ISBN: 9789013112719
druk: 7
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 220
Definitief 2014-09-23
Auteur:mr. Edwin Borghols, Martin Koster, mr. Jennifer Lanser, mr. Dick Ravelli, mr. dr. Wieger Visser, mr. Walter de Wit
Deze uitgave behandelt alle milieuheffingen, zowel van het Rijk als ook van lagere overheden. De nadruk ligt op praktische en wetenschappelijke aspecten van de heffingen.
ISBN: 9789013125283
druk: 10
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 308
Initieel 2013-08-15
Auteur:prof. mr. M.M. Mendel, prof. mr. W.J. Oostwouder
In dit inleidende boek is een heldere uiteenzetting gegeven van de hoofdzaken van het complexer geworden NV- en BV-recht.
ISBN: 9789013115628
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 136
Initieel 2013-09-02
Auteur:prof. mr. F.M. Noordam, Bewerker:prof. dr. Gijs Vonk
Hoofdzaken biedt vanuit breed perspectief een niet al te gedetailleerde uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Voor WO en HBO.
ISBN: 9789013117547
druk: 8
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 330
Initieel 2013-12-31
Auteur:Prof.mr.drs. Lex Michiels
In dit boek wordt het bestuursrecht op inleidend niveau behandeld. Alle belangrijkeonderwerpen komen aan bod. Details zijn daarbij vermeden; het gaat om de hoofdzaken. Het boek is voorzien van tal van voorbeelden en een aantal schema’s.
ISBN: 9789013119664
druk: 7
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 332
Definitief 2014-09-04
Auteur:drs. Frank Elsweier, prof. dr. Stan Stevens
De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt dit boek de hoofdzaken. Specialistische en detailregelingen worden waar nodig in hun kern behandeld.
ISBN: 9789013121926
druk: 10
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 408
Definitief 2010-04-20
Auteur:prof. mr. P.L. Wery, Bewerker:prof. mr. M.M. Mendel
De tiende druk van Hoofdzaken verzekeringsrecht volgt de structuur van de nieuwe verzekeringswetgeving, Titel 17 van Boek 7 BW. De hoofdzaken van het verzekeringsrecht worden voor zowel studenten als de praktijk zo helder mogelijk uiteen gezet.
ISBN: 9789013042337
druk: 10
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 120
Initieel 2015-01-12
Auteur:mr. Lianne Kampstra
In Hoofdzaken vreemdelingenrecht geeft de auteur een inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. Het biedt een overzicht van de toepasselijke regelgeving, de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema’s ter verduidelijking.
ISBN: 9789013125290
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 194
Definitief 2000-07-13
mr. S.J.A. Mulder
Dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht bevat twee handelsrechtelijke onderwerpen: waardepapieren en tussenpersonen. Op beide onderwerpen is de invloed van het nieuwe Burgerlijk Wetboek aanzienlijk.
ISBN: 9789026834608
druk: 3
jaar van uitgave: 2000
aantal pagina's: 100
Definitief 2014-08-21
Auteur:prof. dr. Allard Lubbers, prof. mr. G.T.K. Meussen
Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
ISBN: 9789013113969
druk: 5
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 360
Definitief 2011-04-11
Auteur:mr. Hans Koenders
Het huurrecht zit ingewikkeld in elkaar en dient vaak in samenhang met andere rechtsgebieden te worden benaderd. Dit boek behandelt het huurrecht in algemene zin en is bedoeld voor studenten HBO en WO en mensen uit de praktijk.
ISBN: 9789013083712
druk: 1
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 84
Definitief 2011-11-15
Auteur:mr. Hennie Rossel

Huurrecht algemeen behandelt algemene huurbepalingen met veel aandacht voor de van toepassing zijnde algemene verbintenisrechtelijke leerstukken. Ook concrete praktische problemen die in de loop der jaren aan de rechter zijn voorgelegd komen aan bod.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013069648
druk: 2
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 500
Initieel 2014-07-07
Auteur:mr. Huib Hielkema, mr. Hen Vrolijk, mr. Liesbeth de Wijkerslooth-Vinke
De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in memo staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013123722
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2004-12-27
Eerste gedeelte: Huwelijksgoederenrecht
Auteur:prof. mr. J. Eggens, J.G. Klaassen, prof. dr. Emile Luijten, prof. mr. W.R. Meijer
Het is ruim honderd jaar geleden dat notaris J.G. Klaasen zijn eerste druk van dit werk voltooide. In alweer de 13e druk van dit op de advocatuur en het notariaat gerichte boek worden de jongste ontwikkelingen in de wetgeving uitvoerig toegelicht,...
ISBN: 9789013013191
druk: 13
jaar van uitgave: 2004
aantal pagina's: 476
Definitief 2013-05-30
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik
In de twaalfde druk van deze monografie werd nadrukkelijk stilgestaan bij de rechtsontwikkeling in het huwelijksvermogensrecht sinds de inwerkingtreding van de Wet tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen op 1 januari 2012.
ISBN: 9789013108651
druk: 12
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 232
Definitief 2008-10-27
Auteur:mr. Mischa van Perzie
Dit boek is een inleiding op het gebied van ICT en Recht, kennissystemen, Informatie- en kennismanagement, E-commerce, E- government en computercriminaliteit.
ISBN: 9789013060645
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 200
Definitief 2014-12-16
Single (Blue) Book
This is the only official printed edition of the consolidated text of the IASB's authoritative pronouncements required for the financial year beginning on the first of January 2015.
ISBN: 9781909704602
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 3000
Definitief 2009-09-30
Aangepaste studenteneditie
Auteur:prof. mr. Tobias Cohen Jehoram, Jhr. Mr. Toon Huydecoper, prof. mr. Constant van Nispen
Dit boek is een bewerking van de uitgave Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht. Deze bewerking is speciaal uitgegeven ten behoeve van het (universitair) onderwijs en wordt aanbevolen voor het verdiepingsvak merkenrecht.
ISBN: 9789013067729
druk: 1
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 620
Initieel 2013-12-05
Auteur:mr. Paul Meijknecht
De Studiereeks burgerlijk procesrecht, bedoeld voor doctoraalstudenten, vangt aan met dit deel, dat gewijd is aan algemene onderwerpen. Het gaat hier om wat men de infrastructuur van het burgerlijk procesrecht zou kunnen noemen: soorten...
ISBN: 9789013117189
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 112
Initieel 2015-03-27
Auteur:Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, prof. dr. Peter Kavelaars, mr. drs. Bart Schuver
De inkomstenbelasting is - ook met de invoering van de Wet IB 2001 - nog steeds een ingewikkelde regeling. Met name voor studiedoeleinden geen aantrekkelijk perspectief. We hebben er naar gestreefd de omvang van het geheel binnen redelijke proporties te houden, maar tegelijkertijd toch regelgeving en rechtspraak volledig te verwerken.
ISBN: 9789013128758
druk: 11
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 968
Definitief 2009-03-10
Auteur:mr. M.B. Koetser, mr. Simone Pront-van Bommel
Dit boek behandelt en benoemt de algemene bestuursrechtelijke leerstukken die in het bijzonder van belang zijn voor de notariële praktijk.
ISBN: 9789013057195
druk: 1
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 388
Definitief 2010-08-25
Auteur:prof. mr. Paul Bovend'Eert, prof. mr. C.A.J.M. Kortmann
Dit boek bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Het is bestemd voor de inleidende fase van opleidingen op het gebied van de rechtsgeleerdheid. In deze zesde druk zijn de hoofdlijnen van het geldende staatsrecht op een zeer toegankelijke wijze voor eerstejaars studenten gepresenteerd en becommentarieerd.
ISBN: 9789013075977
druk: 6
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 268
Definitief 2009-10-20
Auteur:prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen
Inleiding handelsrecht gaat over het handelsrecht in strikte zin, ook wel het handelsverkeersrecht genoemd. Aan de orde komen de internationale koopovereenkomst, het betalingsverkeer, de order- en toonderpapieren, het documentair accreditief...
ISBN: 9789013061642
druk: 6
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 224
Definitief 2011-09-14
Auteur:prof. mr. Henk Snijders
Dit boekje is geschreven voor de beginnende rechtenstudent en voor de gevorderde rechtenstudent die (gelet op zijn specialisatie) geen behoefte heeft aan veel meer dan basiskennis van Nederlands burgerlijk procesrecht.
ISBN: 9789013095562
druk: 6
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 144
Initieel 2013-08-08
Auteur:prof. dr. P.B. Cliteur, prof. dr. Afshin Ellian
Deze inleiding in het positieve recht kan worden gebruikt aan universitaire opleidingen en instellingen voor hoger beroepsonderwijs, maar is ook geschikt voor een geïnteresseerde leek die iets meer wil weten van het recht.
ISBN: 9789013112665
druk: 4
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 312
Definitief 2015-01-09
Auteur:mr. Luc Strikwerda
Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald onderwerp van ipr willen oriënteren.
ISBN: 9789013127003
druk: 11
jaar van uitgave: 2015
Definitief 2004-07-30
Auteur:mr. Arnout Klap, prof. mr. J.M. de Meij, prof. mr. Inge van der Vlies
Hoe zit het staatsbestel in elkaar en hoe functioneert het in de praktijk? Met de beantwoording van deze vraag voorziet Inleiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht in de behoefte aan praktijkgericht studiemateriaal.
ISBN: 9789013014600
druk: 9
jaar van uitgave: 2004
aantal pagina's: 314
Initieel 2012-12-04
Auteur:prof. mr. Jan Bernd Huizink
Anders dan in bestaande inleidingen faillissementsrecht worden faillissement, surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in dit boek geïntegreerd behandeld. Dit betekent dat wordt afgeweken van de in de Faillissementswet aangehouden volgorde...
ISBN: 9789013099706
druk: 7
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 148
Definitief 2014-12-05
Auteur:mr. Evelyne Groot
De nieuwe druk van deel 6 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht biedt een praktisch en volledig overzicht van het insolventierecht voor studenten en de praktijk.
ISBN: 9789013126976
druk: 5
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 148
Initieel 2014-09-22
Auteur:mr. N.J. Polak, Bewerker:mr. Marinus Pannevis
In dit boek wordt het insolventierecht behandeld aan de hand van de Faillissementswet, aanverwante wet- en regelgeving en de belangrijkste rechtspraak. Het accent ligt hierbij op het materiële insolventierecht. Verder worden de vele wetsvoorstellen, die thans in behandeling zijn, kort toegelicht.
ISBN: 9789013122275
druk: 13
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 576
Initieel 2013-09-12
Auteur:prof. mr. Reinout Vriesendorp
Dit nieuwe deel in de Studiereeks Burgerlijk Recht is bedoeld als studieboek voor (aanstaande) juristen die geïnteresseerd zijn in het insolventierecht en voor degenen die zich vertrouwd willen maken met het systeem van het insolventierecht.
ISBN: 9789013118841
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 496
Initieel 2014-09-04
Auteur:Prof.mr.dr. Arnaud de Graaf, prof. dr. Peter Kavelaars, prof. dr. A.J.A. Stevens
In dit boek Internationaal belastingrecht komt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting aan de orde. Leidraad vormt de structuur van het OESO-modelverdrag.
ISBN: 9789013121940
druk: 8
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 584
Definitief 2008-10-13
Auteur:prof. mr. Pieter Kooijmans, Bewerker:prof. dr. Niels Blokker, prof. dr. Marcel Brus, prof.mr.dr. Linda Senden
Internationaal publiekrecht in vogelvlucht is een uniek boek en biedt een inleidende verkenning van het gehele internationaal publiekrecht.
ISBN: 9789013053012
druk: 10
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 404
Initieel 2012-09-05
Auteur:mr. Ton Tekstra, mr. Joost Vetter, prof. mr. Peter Wattel
Dit boek behandelt systematisch in hoofdlijnen de invordering van belastingen en andere heffingen. Deze achtste druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2012.
ISBN: 9789013086355
druk: 8
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 440
Definitief 2015-04-14
Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen
Handleiding voor het samenstellen van jaarverslaggeving van grote, middelgrote en kleine MKB-ondernemingen. In deze editie is de fiscale wet- en regelgeving per 1 januari 2015 verwerkt.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013130478
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 288
Initieel 2013-10-02
Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht
Auteur:prof. dr. Gerard de Jonge, mr. Adriaan van der Linden
Handleiding voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk met achtergronden, omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Met een apart hoofdstuk over het jeugdprivaatrecht.
ISBN: 9789013052558
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 496
Definitief 2011-12-21
Auteur:mr. dr. Han Bartels
In deze studiepocket wordt het materiële en formele jeugdstrafrecht geordend aangeboden. De meest recente wetswijzigingen en jurisprudentie zijn verwerkt. Uiteraard wordt ook de herziening van de PIJ-maatregel per 1 juli 2011 uitgebreid behandeld.
ISBN: 9789013098068
druk: 5
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 208
Initieel 2014-11-11
Auteur:mr. Frans van der Maesen de Sombreff
Deze Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2014-2015 biedt een systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het milieurecht. Dit boek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij milieurecht, zoals vergunningverleners, handhavers, adviseurs, advocaten, rechters en milieuorganisaties.
ISBN: 9789013126747
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 452
Initieel 2013-08-13
Auteur:mr. Paul Meijknecht
Een inleidend overzicht van het in Nederland geldende burgerlijk procesrecht waarin recente vernieuwingen zijn verwerkt, zoals onder meer de in 2013 in werking getreden Wet herziening gerechtelijke kaart.
ISBN: 9789013117172
druk: 13
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 128
Definitief 2014-07-02
Redactieraad:Prof.dr.mr. Matthias Borgers, prof.mr.dr. Jeanne Gaakeer, prof. dr. Menno Kamminga, prof. mr. Henk Kummeling, prof. mr. Adriënne de Moor-Van Vugt, prof. mr. Jac Rinkes, Prof.mr.drs. Carla Sieburgh, prof.mr.dr. Paul Vlas, prof. dr. Jan Berend Wezeman, Hoofdredactie:Prof.mr.drs. Lex Michiels, prof. mr. Henk Snijders

De Kluwer Collegebundel 2014/2015 bevat de complete Nederlandse wetgeving die je nodig hebt voor je studie en is extra handzaam in gebruik. De twee compacte delen (Privaatrecht en Publiekrecht) hebben een duidelijke inhoudsopgave, uitgebreide registers en trefwoorden in de marge. Niet voor niets is het dé meest geliefde en meest gebruikte wettenbundel onder rechtenstudenten, -docenten, advocaten en juristen.

ISBN: 9789013122305
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 5568
Definitief 2014-07-10
Redactieraad:Prof.dr.mr. Matthias Borgers, prof.mr.dr. Jeanne Gaakeer, prof. dr. Menno Kamminga, prof. mr. Henk Kummeling, prof. mr. Adriënne de Moor-Van Vugt, prof. mr. Jac Rinkes, Prof.mr.drs. Carla Sieburgh, prof.mr.dr. Paul Vlas, prof. dr. Jan Berend Wezeman, Hoofdredactie:Prof.mr.drs. Lex Michiels, prof. mr. Henk Snijders
De limited edition is de luxe uitvoering van de Kluwer Collegebundel, compleet voorzien van leeslinten, hardcover en foedraal. Onmiskenbaar de mooiste editie van de meest geliefde en meest gebruikte wettenbundel!
ISBN: 9789013122312
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 5568
Initieel 2014-10-08
Auteur:mr. Peter Klik
Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. De consumentenkoop neemt daarbij een belangrijke plaats in.
ISBN: 9789013122428
druk: 8
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 340
Definitief 2012-03-07
Auteur:prof. mr. Pim Huijgen
In deze vierde druk zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur rond de koop van onroerende zaken verwerkt.
ISBN: 9789013099836
druk: 4
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 132
Initieel 2014-08-28
Redacteur:Prof. mr. Ch. Gielen, Auteur:mr. Adonna Alkema, prof. mr. Paul Geerts, Prof. mr. Ch. Gielen, mr. Margreet Groenenboom, mr. Ruprecht Hermans, mr. Richard van Oerle, mr. drs. Anne Marie Verschuur LL.M.
In een kort bestek biedt dit handboek aan studenten een volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht.
ISBN: 9789013126419
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 800
Definitief 2015-04-14
Auteur:drs C.A. Arnold RA
Het KPMG Jaarboek bevat een overzicht van de belangrijkste regels voor verwerking, waardering, presentatie en toelichting van posten in de jaarrekening van ondernemingen. Het is een overzichtelijk gerangschikte en toegankelijke compilatie, waardoor het een zeer bruikbaar instrument is voor medewerkers van ondernemingen die nauw betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013129090
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 1236
Definitief 2013-09-30
Redacteur:mr. Rob ter Haar, mr. Gerlof Meijer, mr. Annemarie Seuters
Ook in deze derde druk wordt de strafrechtelijke theorie en praktijk behandeld aan de hand van leerstukken. Per leerstuk/delict wordt de kern van de heersende leer weergegeven mede aan de hand van (recente) jurisprudentie.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013117714
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
Initieel 2013-07-30
Exercises on Legal English vocabulary & terminology for lawyers, legal professionals and law students
Auteur:mr. Wanda Meulenberg Costa Macedo
'Legal English a practical approach' is voor iedereen die tijdens studie, onderzoek of werk de begrippen van het juridisch Engels moet beheersen. Deze titel heeft een praktijkgerichte focus en richt zich op de dagelijkse juridische aangelegenheden.
ISBN: 9789013117592
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 194
Initieel 2013-12-19
Auteur:mr. Paul Halprin, mr. Clarinca van Veelen
De tekst is geactualiseerd en herschreven. Onveranderd bleef echter de opzet van het boek, te weten een leidraad voor studenten, notarissen, belastingadviseurs en andere praktijkjuristen.
ISBN: 9789013117400
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 268
Initieel 2013-09-06
Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Ned.
Auteur:mr. Sally Janssen, mr. Onno van Klinken, prof. mr. Gerard Schuijt, mr. Kees Waaldijk

Leidraad voor juridische auteurs biedt handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen en internetpublicaties. Juridische auteurs en studenten, redacties van boeken hebben baat bij deze Leidraad.

ISBN: 9789013115284
druk: 7
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 128
Initieel 2015-02-20
Auteur:mr.drs. Jos de Kock, Theo van Schendel, mr. Henk Verploegh, mr. dr. Dominique van der Wiel - Rammeloo
Dit studieboek gaat in op deze onderwerpen van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing. Verder wordt de werkkostenregeling in een apart hoofdstuk besproken.
ISBN: 9789013128734
druk: 9
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 708
Definitief 2009-02-03
Auteur:prof. mr. Toon van Mierlo, prof. mr. Hein Mijnssen
Actuele 4de druk gewijd aan materieelrechtelijke gevolgen van civielrechtelijk beslag: materieelrechtelijke gevolgen van beslag in het algemeen, evenals dergelijke gevolgen, verbonden aan beslag op registergoederen, vorderingen en roerende zaken.
ISBN: 9789013058512
druk: 4
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 148
Definitief 2012-07-16
Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht
Auteur:mr. J. de Hullu
Deze nieuwe, 5e druk van dit toonaangevende handboek over het materiële strafrecht geeft een volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de belangrijkste algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
ISBN: 9789013072884
druk: 5
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 608
Definitief 2008-10-20
Auteur:mr. Gerben Kor
Dit boek beoogt een aanzet te zijn tot gedachtevorming over de interactie tussen media en recht. De auteur heeft het onderwerp in kaart heeft gebracht aan de hand van interviews met leidende juristen uit de drie ‘togaberoepen' in Nederland.
ISBN: 9789013057423
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 164
Definitief 2006-02-02
prof.dr. Ch.W. Backes LL.M, prof.mr. P.C. Gilhuis en prof.mr. N.S.J. Koeman
Dit breed opgezette en meest algemene handboek over het milieurecht in ons land is nu weer in een geheel geactualiseerde druk beschikbaar.
ISBN: 9789013013566
druk: 6
jaar van uitgave: 2006
aantal pagina's: 612
Initieel 2013-12-19
Auteur:prof. mr. G.L. Coolen, mr. G.F. Walgemoed
Dit boek behandelt het militaire straf- en strafprocesrecht en het oorlogsstrafrecht. Het bevat veel jurisprudentie en is geschikt voor studenten en voor hen die binnen de krijgsmacht in hun werk met het militaire strafrecht te maken hebben.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013109665
druk: 6
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 264
Initieel 2013-12-23
Auteur:prof. mr. G.L. Coolen, mr. G.F. Walgemoed
Deze studiepocket behandelt het formele en materiële militaire tuchtrecht en bevat veel jurisprudentie. Geschikt voor studenten en voor hen die binnen de krijgsmacht met de handhaving van de tucht en orde zijn belast; voor commandanten dus.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013109689
druk: 6
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 260
Definitief 2009-08-27
Bewerker:prof. mr. Jan Reijntjes
Al sinds de eerste editie van Minkenhofs Nederlandse Strafvordering in 1936 verscheen, is het boek geprezen om zijn helderheid en toegankelijkheid.
ISBN: 9789013062519
druk: 11
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 668
Definitief 2011-08-30
Auteur:prof.dr.mr. Carla Klaassen, prof. mr. Gerard Meijer, prof. mr. Henk Snijders
De schrijvers besteden in dit boek niet alleen aandacht aan de rechtspraktische betekenis van het burgerlijk procesrecht maar betrekken de lezer ook in het rechtswetenschappelijk debat op dit rechtsterrein in beweging.
ISBN: 9789013080384
druk: 5
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 664
Definitief 2015-04-10
Auteur:prof. dr. Miranda Boone, prof. mr. Constantijn Kelk

In dit boek worden alle relevante wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen betreffende de situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen toegelicht, evenals de procedures via welke gedetineerden hun rechten kunnen effectueren. Het accent ligt hierbij op het beklag- en beroepsrecht.

 

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013124262
druk: 4
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 456
Definitief 2008-02-13
Auteur:mr. Leon Korsten, mr. Martijn van Wanroij
Nederlands Mededingingsrecht is de opvolger van Memo Mededinging, waarvan begin 2004 de derde druk uitkwam. Deze geheel herziene, uitgebreide en geactualiseerde uitgave geeft een compleet overzicht van de mededingingspraktijk in Nederland.
ISBN: 9789013035940
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 414
Initieel 2014-11-28
Auteur:mr. dr. Mariken van Hilten, prof. dr. Herman van Kesteren
Wie bereid is op pad te gaan, zal ontdekken dat deze belasting het bestuderen waard is en dat deze studie ook haar opbrengst kent. Het eerste deel behandelt theorie en in het tweede deel komt de praktijk van de omzetbelasting in Nederland aan de orde.
ISBN: 9789013121957
druk: 14
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 588
Definitief 2010-09-15
Bestuursrecht algemeen, Normering, Uitvoering, Handhaving
Auteur:prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra
De 'Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat', in twee delen is afgeleid van de zesde druk van 'Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat'. De editie is speciaal voor het juridische onderwijs vervaardigd. De twee delen bevatten een selectie die voor het juridisch onderwijs relevant is.
ISBN: 9789013077759
druk: 1
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 920
Definitief 2014-01-03
Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid (Bestuursrechtspraak)
Auteur:prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra
'Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat' deel 2 is voor het onderwijs geheel bijgewerkt incl. het onderdeel Bestuursrechtspraak uit deel 1. Geschikt voor de bachelorstudent, master- en post-academische juridische opleidingen.
ISBN: 9789013117622
druk: 2
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 728
Definitief 2014-08-26
Auteur:prof. mr. Paul Bovend'Eert, prof. mr. Henk Kummeling

Deze speciale onderwijseditie bestaat uit een selectie van hoofdstukken uit de oorspronkelijke uitgave van 2010. De nadruk ligt op de behandeling van de constitutionele positie van de kamerleden, bevoegdheden inzake controle van de regering en de werking van het parlementaire stelsel in Nederland.

ISBN: 9789013126297
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 212
Definitief 2014-08-26
Auteur:prof. mr. Paul Bovend'Eert
Deze speciale onderwijseditie bevat een selectie van hoofdstukken uit de oorspronkelijke uitgave van 2013 in de serie Handboeken staats- en bestuursrecht. De nadruk ligt op de behandeling van wezenskenmerken van het rechterlijk ambt, de opbouw en inrichting van de rechterlijke macht, de bestuursstructuur van de rechterlijke macht, alsmede constitutionele aspecten van de functie rechtspraak.
ISBN: 9789013126280
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 196
Definitief 2005-08-29
Auteur:prof.mr.dr. Albert Verheij
Centraal in dit boek staat het thans geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld.
ISBN: 9789013006780
druk: 6
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 214
Definitief 2008-08-07
Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts
Auteur:prof. mr. Hans Nieuwenhuis
Dit boek plaatst het Nederlands aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief. Het vizier wordt gericht op de vier hoekstenen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.
ISBN: 9789013052350
druk: 2
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 100
Definitief 2012-07-19
beleid, organisatie en politiek
prof.dr. M.A.P. Bovens, prof.dr. P. 't Hart, prof.dr. M.J.W. van Twist
In deze grondig gewijzigde achtste druk presenteren de auteurs een kennismaking met het openbaar bestuur en de bestuurskunde. Zij ontvouwen een visie op kernvragen van het openbaar bestuur en op kernthema's van de bestuurskunde.
ISBN: 9789013100136
druk: 8
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 392
Initieel 2014-08-07
Auteur:dr. Agnes Akkerman, prof. dr. Hans Bressers, drs. T.P. de Bruijn RE, drs. J.C. Coolsma, dr. Menno Fenger, prof. dr. Michiel Herweijer, prof. dr. Andries Hoogerwerf, Piet Jan de Jonge, dr. Pieter-Jan Klok, mr. drs. Jan Lunsing, dr. Ellen Mastenbroek, dr. André van Montfort, dr. ir. Berend Tirion, prof. dr. M.S. de Vries, prof. dr. Heinrich Winter
In dit boek worden de afzonderlijke fasen van het beleidsproces onderscheiden. Welke maatschappelijke problemen komen wel en welke niet op de agenda? Ook de inhoud van beleid wordt geanalyseerd. Zijn de veronderstellingen die aan de keuze van de doelen en middelen ten grondslag liggen houdbaar? Bekende bestuurskundigen en beleidswetenschappers voorzien deze vragen in deze negende, geheel herziene druk van Overheidsbeleid van een helder antwoord.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013125184
druk: 9
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 400
Definitief 2014-03-17
vraagbaak voor pensioenen en andere toekomstvoorzieningen
Hoofdredactie:prof. dr. Gerry Dietvorst, mr. Jacqueline Dilling, Auteur:drs. David Bakker, Arthur Borghoff, mr. Carlo Douven, drs. ir. Lilian van Duijnhoven AAG, mr. John van Es, mr. John Hoefsmit, drs. Wichert Hoekert, mr. Angelique Joosen CPL, mr. Petra Krom-Verdegaal, mr. Peter Kwekel, mr. drs. Jan van der Meer, drs. Michelle van der Veeken, MFP Ralph Wissink, mr. P. Zijdenbos
Voor pensioenuitvoerders en -adviseurs ligt er een flinke uitdaging om een adequaat financieel pensioenadvies te ontwikkelen. De Pensioengids biedt daarvoor een nuttige handreiking.

 

Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013128444
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2007-06-14
Auteur:prof. dr. Antoine Jacobs
Pensioenen zijn ''hot''. Het heden en de toekomst van onze pensioenvoorziening bezorgen de bevolking en de beleidsmakers vele hoofdbrekens. Het vervroegd uittreden is in 2006 grotendeels vervangen door het prepensioen.
ISBN: 9789013046557
druk: 1
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 212
Initieel 2015-03-10
Auteur:prof. mr. Martin Jan van Mourik, prof. mr. André Nuytinck
Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Verder behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. De 6e druk is weer geheel up-to-date gebracht.
ISBN: 9789013126990
druk: 6
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 496
Definitief 2012-02-10
Redacteur:mr. Toon Heisterkamp, mr. Grietje de Jong, prof. mr. Gerrit van Maanen, prof. mr. W.H.M. Reehuis
Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht.
ISBN: 9789013052770
druk: 13
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 836
Initieel 2014-01-21
Auteur:prof. mr. Bart Krans, prof. mr. Rob Rutgers
Pitlo Bewijs is een betrouwbare vraagbaak voor een ieder die iets met het civiele bewijsrecht te maken heeft.
ISBN: 9789013104172
druk: 9
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 316
Definitief 2015-01-30
Inclusief toegang tot de handige online versie!
Auteur:mr. Loek Cazander, mr. dr. Janet Ganzeveld, Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, prof. dr. Herman van Kesteren, mr. Hans Röben

Alle belangrijke per januari 2015 geldende wetgeving!

Aangevuld met:
- bepalingen van overgangsrecht
- een lijst van toekomstig recht
- een uitgebreid trefwoordenregister
- handige stickertabs

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013116069,9789013116083, 9789013124842
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
Definitief 2014-12-23
Studies over haar werking en organisaties
Redacteur:prof. Bob Hoogenboom, dr. Nicolien Kop, prof. mr. Erwin Muller, dr. Edward van der Torre
De derde druk van het handboek Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. Het boek is geschikt voor het onderwijs op HBO en WO niveau, voor de politiepraktijk en voor het wetenschappelijk onderzoek naar de politie.


Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013118827
druk: 3
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 904
Definitief 2015-03-23
Auteur: Ingrid Sens
Praktische informatie over Sociale Zekerheid is een handige wegwijzer in de wereld van premies en uitkeringen. In dit boek wordt in begrijpelijke taal en met voorbeelden het steeds weer veranderende stelsel van sociale zekerheid uitgelegd. Alle gegevens zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2015.

Het e-book kunt u hier bestellen.
ISBN: 9789013128345
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 316
Definitief 2015-03-25
Auteur:prof. mr. Aart van Velten
Van dit handboek uit de serie Ars Notariatus is een nieuwe druk verschenen. Hierin worden de laatste ontwikkelingen van het privaatrechtelijk onroerendgoedrecht helder en beknopt beschreven. Dit boek is onmisbaar voor iedereen werkzaam in de civiele vastgoedrechtpraktijk.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

 

ISBN: 9789013129335
druk: 5
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 880
Definitief 2007-01-29
Redacteur:prof. mr. J.M.A. Berkvens, prof. mr. Corien Prins, Auteur:mr. A.A.L. Beers, mr. dr. P.H. Blok, mr. Gera van Duijvenvoorde, B.M.A. van Eck, mr. dr. Rob van Esch, Bastiaan Garnier, dr. J. Holvast, Ruud van der Horst, prof. mr. Jan Kabel, mr. F.A.M. van der Klaauw-Koops, drs. P. Kolkman, R.W. van Kralingen, mr. Frank Kuitenbrouwer, mr. drs. L.L.F.M. Mutsaers, mr. dr. Sjaak Nouwt, prof. mr. Jon Schilder, mr E. Schreuders, mr. A.J.J.T. Singewald, mr. drs. Jeroen Terstegge, dr. Anton Vedder, mr. drs. A.E.B.M. van der Ven, mr. Feer Verkade, Brenda van der Wal, prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne
Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben het gebruik van persoonsgegevens de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht.
ISBN: 9789013040517
druk: 4
jaar van uitgave: 2007
aantal pagina's: 312
Initieel 2013-01-10
Auteur:mr. H.L.G. Wieten
Deel 2 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht beschrijft de kern van het burgerlijk procesrecht: de wijze van procederen in eerste aanleg. Daarnaast worden bijzondere verzoekschriftprocedures behandeld.
ISBN: 9789013112689
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 136
Definitief 2014-01-08
Auteur: S. van der Hof, prof. mr. Arno Lodder, prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne
Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgevens, telecommunicatie en elektronische handel.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013116090
druk: 6
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 392
Definitief 2013-05-08
Een inleiding in de economische analyse van het recht
Redacteur:dr. Ben van Velthoven, dr. Peter van Wijck
Recht en efficiëntie geeft een inleiding in de economische analyse van het recht. Geschreven voor het onderwijs aan juridische faculteiten maar ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de consequenties van het recht.
ISBN: 9789013111194
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 416
Definitief 2008-01-10
Auteur:dr. R.J.S. Schwitters
Deze inleiding in de rechtssociologie geeft inzicht in de wijze waarop het recht verbonden is met maatschappelijke ontwikkelingen alsmede in de werkelijke invloed van het recht op het menselijk handelen.
ISBN: 9789013048674
druk: 2
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 322
Definitief 2011-09-08
Een historische inleiding in de rechtsfilosofie
Auteur:prof. dr. F.C.L.M. Jacobs, prof. mr. C.W. Maris
Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardiging eigenlijk in? Kortom,wat is recht? Op deze vragen wil Recht, orde en vrijheid een antwoord geven vanuit een historisch overzicht van de westerse rechtsfilosofie.
ISBN: 9789013091731
druk: 3
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 500
Initieel 2013-07-12
Auteur:prof. mr. Cees van Dam, prof. mr. Jaap Hijma, mr. W.A.M. van Schendel, mr. Lodewijk Valk
Dit boek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de traditioneel meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst...
ISBN: 9789013112696
druk: 7
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 396
Definitief 2011-10-25
Auteur:prof. mr. Daan Asser, prof. mr. Rieme-Jan Tjittes
Deel 4 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht gaat over de rechtsmiddelen in civiele procedures. Primair bedoeld voor bachelorstudenten, maar ook voor de rechtspraktijk een kernachtige inleiding.
ISBN: 9789013066883
druk: 3
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 120
Initieel 2014-08-27
Inclusief: ondernemingsrecht, effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving
Auteur:prof. mr. Claartje Bulten, mr. Richard Nowak
Deze pocketeditie Rechtspersonen bestrijkt een groot deel van het rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht, met inbegrip van een belangrijk deel van het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013124958
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 852
Initieel 2013-09-04
Auteur:prof. mr. Jan Bernd Huizink
In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Jurisprudentie en literatuur zijn bijgewerkt tot 1 juni 2013.
ISBN: 9789013117752
druk: 3
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 468
Definitief 2005-07-14
Auteur:prof. mr. Piet Boon, prof. mr. Jan Brouwer, prof. mr. Jon Schilder
Regelgeving, het totstandkomen van nieuwe wetten of het politieke voornemen daartoe is in Nederland een continu proces. Het maatschappelijk leven wordt beheerst door regels uit Den Haag, Brussel of van de gemeente.
ISBN: 9789013023961
druk: 4
jaar van uitgave: 2005
aantal pagina's: 212
Definitief 2014-09-23
Medewerker: W.H.M. Schut - Mollink

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen.


Het e-book van Editie 2013 kunt u hier bestellen.


Het e-book van Editie 2014 kunt u hier bestellen. 

ISBN: 9789013121001, 9789013120998
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2014-09-23
Raad voor de Jaarverslaggeving

De (ontwerp-)Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regeling, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote & middelgrote rechtspersonen en kleine rechtspersonen.


Het e-book van Editie 2013 kunt u hier bestellen.


Het e-book van Editie 2014 kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013122107
jaar van uitgave: 2014
Initieel 2015-02-09
Auteur:prof. mr. Daan Doorenbos
Dit boek bevat een beknopte inleiding in het economisch strafrecht en verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de actuele positie van dit onderdeel van het bijzonder strafrecht.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013120578
druk: 8
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 300
Initieel 2013-09-02
Auteur:prof. mr. Willem Bouwens, prof. mr. Mijke Houwerzijl, mr. dr. Willemijn Roozendaal
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, is in eerste instantie bedoeld voor WO en HBO onderwijs. Voor degenen die in hun dagelijkse werk met toepassing en consequenties van arbeidsrecht geconfronteerd worden, zal dit boek ook van waarde zijn.
ISBN: 9789013113389
druk: 22
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 576
Definitief 2014-09-18
Auteur:prof. mr. Willem Bouwens, mr. dr. Willemijn Roozendaal

Het eerste deel van de wet Wet Werk en Zekerheid zal ingaan per 1 januari 2015. Om de lezers van de Schets te voorzien van een mogelijkheid om deze voor het arbeidsrecht belangrijke nieuwe wet te betrekken bij hun studie, bevat deze bijlage een beschrijving van deze wet op hoofdlijnen.

De bijlage WWZ is hier gratis te downloaden!

ISBN: 9789013127201
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
Initieel 2014-09-19
Auteur:prof. mr. S. Klosse, prof. dr. Gijs Vonk
Socialezekerheidsrecht is een juridisch leerboek en biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht.
ISBN: 9789013121681
druk: 12
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 460
Initieel 2015-02-24
Redacteur:mr. Pieter Fluit
De bundel Socialezekerheidswetgeving (SZW) is bijgewerkt per 1 januari 2015. In deze uitgave zijn de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeengebracht.
ISBN: 9789013128802
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 1412
Initieel 2012-09-10
Staatsrecht België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd koninkrijk en Zweden
Redacteur:prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, prof. mr. Lucas Prakke, Auteur:prof. dr. hab. Boguslaw Banaszak, prof. dr. Leonard Besselink, prof. mr. Paul Bovend'Eert, mr. Hansko Broeksteeg, prof. mr. M.C. Burkens, prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, prof. mr. Roel de Lange, prof. mr. J.M. de Meij, Patricia Popelier, prof. mr. Lucas Prakke
Dit boek beschrijft het staatsrecht van België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uitgangspunt is dat de belangrijkste constitutionele rechtssystemen in de EU worden behandeld.
ISBN: 9789013101393
druk: 8
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 480
Definitief 2008-04-08
Auteur:mr Cees Dekker, drs. Y. van der Wal
De afgelopen jaren is de belangstelling vanuit decentrale overheden voor de Europese staatssteunregels toegenomen. Een grotere activiteit op het gebied van handhaving vanuit de Europese Commissie en een aantal aansprekende Nederlandse zaken die door de Commissie zijn aangepakt, hebben daarvoor gezorgd.
ISBN: 9789013043648
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 182
Definitief 2008-07-04
Auteur:mr. W.J. Ausma, mr. A.W. Syrier
Formeel strafrecht ingewikkeld? Op overzichtelijke wijze worden de hoofdrolspelers van het Nederlandse strafprocesrecht voorgesteld en het speelveld waarbinnen zij acteren.
ISBN: 9789013056310
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 142
Definitief 2008-07-04
Auteur:mr. W.J. Ausma
Het strafrecht is meer dan 'guilty or not guilty'. Dit boek gaat aan de hand van pakkende voorbeelden en handige schema's in op de basisfacetten van het (materiële) strafrecht.
ISBN: 9789013056372
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 132
Initieel 2012-09-03
Auteur:mr. Nico Jörg, prof. mr. Constantijn Kelk, prof. mr. Andre Klip
"Strafrecht met mate' vormt een inleiding op het Nederlandse strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht. Deze geheel vernieuwde twaalfde druk plaatst het Nederlandse straf(proces)recht tevens in zijn huidige moderne Europese context.
ISBN: 9789013089424
druk: 12
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 448
Initieel 2013-09-04
Auteur:prof. dr. Roland Brandsma, mr. Suniel Pancham, mr. Gooike van Slooten, prof. dr. Dennis Weber
Deze studenteneditie voor het hogere en universitaire fiscale onderwijs kent een systematische behandeling van de Europese fiscale wetgeving, waarbij tevens de belangrijkste jurisprudentie en opvattingen in de literatuur aan bod komen.
ISBN: 9789013113068
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 456
Definitief 2014-08-15
Redacteur:prof. dr. Peter Essers, mr. dr. Thil van Kempen, prof. dr. Arie Rijkers, Auteur:dr. Dirk Albregtse, mr. Xander Arends, dr. Joan Doornebal, mr.dr. Mascha Hoogeveen, Prof.mr. Frank Pötgens, mr. Gerard van Westen
Deze studenteneditie voor het hogere en universitaire fiscale onderwijs kent een systematische behandeling van fiscale wetgeving inzake inkomstenbelasting, waarbij tevens de belangrijkste jurisprudentie en opvattingen in de literatuur aan bod komen.
ISBN: 9789013122848
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1548
Initieel 2013-09-03
Redacteur:prof. mr. Kees van Raad, Auteur:mr. Geert Janssen, Prof.mr. Frank Pötgens
Deze studenteneditie voor het hogere en universitaire fiscale onderwijs kent een systematische behandeling van de Internationale fiscale wetgeving, waarbij tevens de belangrijkste jurisprudentie en opvattingen in de literatuur aan bod komen.
ISBN: 9789013114287
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 616
Definitief 2014-05-27
Auteur:drs. Kees van der Spek, mr. Gerard van Westen
De studentenedities Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al meer dan 40 jaar bekende uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Ze zijn speciaal gemaakt voor het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen. De editie 2014/2015 van de Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing is helaas niet meer leverbaar. Editie 2015/2016 verschijnt in juni 2015.
ISBN: 9789013122855
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1068
Initieel 2014-06-17
Redacteur:mr.dr. Karel Braun, Auteur:prof. dr. Ad van Doesum, Dieuwertje Euser MSc, drs. Leo Mobach, prof. dr. Gert-Jan van Norden, mr. Cees Peeters
De studentenedities van de Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al meer dan 40 jaar succesvolle losbladige uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Ze zijn speciaal gemaakt voor het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen.
ISBN: 9789013122862
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 764
Definitief 2014-05-12
Auteur:mr. dr. Yves Gassler MRE MRICS, mr. dr. Thil van Kempen, mr. Jan Verbaan
De studentenedities Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al 40 jaar bekende losbladige uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Ze zijn speciaal gemaakt voor het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen.
ISBN: 9789013124385
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
Definitief 2014-04-30
Auteur:prof. mr. Inge van Vijfeijken, mr. dr. Nicole Gubbels
De studentenedities van de Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al meer dan 40 jaar succesvolle losbladige uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Ze zijn speciaal gemaakt voor het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen.
ISBN: 9789013124378
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 392
Definitief 2014-08-12
Redacteur:prof.dr. Jan van de Streek, mr. drs. Simon Strik, Auteur:mr. Bart van der Burgt, dr. Joan Doornebal, drs. Frank Elsweier, prof. dr. Reinout Kok, mr. dr. Harold Koster, mr. dr. Dennis Post, Prof.mr. Frank Pötgens, prof. dr. Hein Vermeulen, mr.dr. Jan Vleggeert
Deze studenteneditie is een bewerking van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de losbladige 'Cursus Belastingrecht'. De voor het onderwijs meest relevante onderdelen zijn uitgebreid samengevat. Van andere relevante onderdelen zijn korte samenvattingen opgenomen. Door deze bewerking is dit boek zeer geschikt voor het fiscale onderwijs.
ISBN: 9789013122909
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1088
Initieel 2013-07-25
Auteur:prof. mr. Constantijn Kelk, Bewerker:dr. Ferry de Jong
Het studieboek materieel strafrecht is door zijn heldere stijl en inzichtelijke compositie een uitermate geschikt boek om vertrouwd te raken met de belangrijkste leerstukken van het strafrecht.
ISBN: 9789013116113
druk: 5
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 724
Definitief 2008-08-06
Auteur:dr. Karel Soudijn
Hoe lees je vakliteratuur voor toetsen en tentamens? Hoe deel je je tijd in? Met dergelijke vragen worstelen studenten die aan een opleiding in het hbo of aan de universiteit beginnen.
ISBN: 9789013056440
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 192
Definitief 2015-03-02
Auteur: Nathan Andrews, prof. dr. Irene Burgers, mr. Eelco van der Enden, mr.drs. Joost Engelmoer RA, drs. Eveline Gerrits RA, Prof.mr.dr. Hans Gribnau, prof. mr. Richard Happé, drs. Bas Herrijgers, drs.ing. Robbert Hoyng RMA, Mark Kennedy, drs. Elmer van Lienen, Edwin van Loon RTAP, mr. Marieke Louwen, prof.dr. Jeltje van der Meer-Kooistra, mr. dr. Ronald Russo, Eric van der Stroom, drs. Jan van Trigt, Robbert Veldhuizen RE RA, prof.dr. Arco van de Ven RA, drs. Leen Wesdorp RA
The different relevant sides of Tax Assurance are handled in different chapters, each by an author or authors who have expertise in that particular field. Most authors are also lecturer or guest lecturer in the Tax assurance program of Tilburg University and publish on the topic regularly.

 

Click here to order the e-book.

ISBN: 9789013127829
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 464
Initieel 2014-09-03
Auteur:prof. mr. Kees van Raad
Het EU-recht op het terrein van de directe belastingen heeft zich inmiddels een prominente plaats verworven in de fiscale praktijk. Deze bundel geeft u het overzicht van alle relevante teksten.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013125092
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1416
Initieel 2014-09-03
deel I & II
Auteur:prof. mr. Kees van Raad
De bundels geven u een snel en compleet beeld van het internationale en Europese belastingrecht. U kunt ze los, in combinatie of abonnement bestellen.
ISBN: 9789013125061
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
Initieel 2014-09-03
Auteur:prof. mr. Kees van Raad
Deze bundel bevat in de eerste plaats de teksten van de belangrijkste Nederlandse belastingverdragen. Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag van 1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013125078
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 2944
Initieel 2013-09-26
Strafrechtelijke en andere instrumenten
Auteur:mr. Nico Kwakman
In dit boek worden nieuwe straf(proces)rechtelijke instrumenten ter voorkoming en bestrijding van terrorisme die de overheid ter beschikking staan inhoudelijk besproken en wordt met bondige overzichten inzicht in dit instrumentarium gegeven.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013118162
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 284
Definitief 2012-05-24
Een inleiding voor niet-juristen
Auteur:prof. mr. Rosa Uylenburg, mr. dr. Marjolein Visser

Dit boek bespreekt op een toegankelijke wijze voor juristen en niet-juristen de wet- en regelgeving uit het milieurecht. Met behulp van dit boek kan inzicht worden verkregen in de juridische aspecten van de aanpak van milieuproblemen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013102628
druk: 7
jaar van uitgave: 2012
Definitief 2011-12-12
Auteur:mr. Fred Janssens, mr. A.J. Nieuwenhuis
De vraag naar de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de uitingsdelicten is actueel gebleven. De strafzaak tegen G. Wilders vormt daarvan een illustratie. In dit boek worden de uitingsdelicten grondig behandeld.
ISBN: 9789013096682
druk: 3
jaar van uitgave: 2011
aantal pagina's: 456
Initieel 2013-08-16
met NJ-annotaties
Redacteur:prof. mr. Steef Bartman, prof. dr. Jan Berend Wezeman
Geactualiseerde selectie van de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en van het Europese Hof van Justitie op het gebied van het ondernemingsrecht.
ISBN: 9789013113891
druk: 1
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 2448
Definitief 2009-07-16
Redacteur:prof. mr. Jac Rinkes, prof. dr. Huub Spoormans, prof. mr. Evert Stamhuis, prof. mr. Joost Teunissen
Dit boek biedt een inleiding in het recht op historische grondslag. De student wordt vanaf het allereerste begin bijgebracht dat het recht enkel kan worden begrepen in en vanuit zijn maatschappelijke context.
ISBN: 9789013042221
druk: 22
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 464
Definitief 2013-09-11
Auteur:prof. mr. Peter van Schilfgaarde, Bewerker:prof. dr. Jan Berend Wezeman, prof. mr. Jaap Winter
De nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie zijn in deze klassieke introductie tot het vennootschaps- en ondernemingsrecht verwerkt.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013105919
druk: 16
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 512
Definitief 2014-09-04
Auteur:prof. mr. Douwe Jan Elzinga, prof. mr. Gerhard Hoogers, prof. mr. Roel de Lange
In deze druk van Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht is de systematiek van het boek gehandhaafd en ligt de nadruk op het bij de tijd brengen van de verschillende onderdelen. Ten slotte is het taalgebruik vereenvoudigd, mede met het oog op het gebruik van het boek voor studiedoeleinden.
ISBN: 9789013126464
druk: 16
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1188
Initieel 2015-02-16
Hoofdzaken van het handelsverkeersrecht
Auteur:prof. mr. Krijn Haak, mr. dr. Dick Zwitser
Van haven en handel behandelt de kernzaken van het handelsverkeersrecht. Een praktisch leerboek voor studenten, maar ook voor praktijkjuristen.
ISBN: 9789013127027
druk: 3
jaar van uitgave: 2015
aantal pagina's: 320
Initieel 2013-09-02
Auteur:prof. mr. Steef Bartman, prof. mr. Adriaan Dorresteijn
Dit boek inventariseert en evalueert de ontwikkeling van het Nederlandse concernrecht, met aandacht voor de internationale context. Dat doet het inmiddels al zo'n 20 jaar. Deze 8e druk is weer helemaal bijgewerkt naar de stand van zaken medio 2013.
ISBN: 9789013101256
druk: 8
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 470
Definitief 2010-12-30
Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht
Auteur:mr. Sander Gellaerts, mr. Rudi Holzhauer LLM
Dit boek is bedoeld als eerste kennismaking met het vakgebied van de intellectuele eigendom en wordt ook ondersteund met een website (www.sandertoys.nl) waar multimediale toelichtingen te vinden zijn. De uitgave richt zich zowel op studenten als op anderen die iets meer te weten willen komen over dit uitermate boeiende vakgebied.
ISBN: 9789013072334
druk: 3
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 264
Initieel 2013-09-30
Auteur:mr. Victor Meijers, prof. mr. Alexander Mohr
Van Personenvennootschappen is geheel geactualiseerd. In deze 7e druk wordt ieder hoofdstuk voorafgaan door een 'Verkorte weergave van de inhoud' daarvan.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013112023
druk: 7
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 304
Initieel 2013-02-05
Auteur:mr. Helen Overes, prof. mr. T.J. van der Ploeg, prof. mr. Wino van Veen
Nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied, zoals de nieuwe toezichtwetgeving, de wet bestuur en toezicht en die betreffende governance van verenigingen en stichtingen die aan het jaarrekeningenrecht zijn onderworpen zijn in deze 6e druk verwerkt.
ISBN: 9789013100976
druk: 6
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 442
Definitief 2014-07-18
Registermaker: L.E. van Doorn, OverigeRol:mr. Frank ten Berge, mr Jos Gisberts
Vastgoedwetgeving bevat een unieke selectie van privaat-, staats-, bestuurs- en fiscaalrechtelijke wetten die tijdens het examen van de SVM/NIVO aan de orde kunnen komen en geraadpleegd kunnen worden.
ISBN: 9789013122299
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 2704
Initieel 2013-01-15
Veiligheid en veiligheidszorg in Nederland
Hoofdredactie:prof. mr. Erwin Muller
In deze bundel wordt veiligheid geduid, de veiligheidszorg en rechtshandhaving geschetst en de veiligheidsmaatregelen beschreven en geanalyseerd. Een integraal overzicht van de stand van zaken van veiligheid en veiligheidszorg in Nederland.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013093469
druk: 2
jaar van uitgave: 2013
aantal pagina's: 824
Definitief 2012-07-17
Auteur:prof. mr. Ton Hartlief, prof. mr. Gerrit van Maanen, prof. mr. J. Spier, prof. mr. Reinout Vriesendorp
Dit studieboek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.
ISBN: 9789013093803
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 484
Initieel 2014-09-09
Auteur:mr. Grietje de Jong, prof. mr. Bart Krans, prof. mr. dr Mark Wissink
Deze vierde druk is een geactualiseerde bewerking, waarin wijzigingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren zijn verwerkt.
ISBN: 9789013122640
druk: 4
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 368
Definitief 2008-04-04
Geconsolideerde teksten
Auteur:prof. mr. R. Barents
Op 13 december 2007 is het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ondertekend.
ISBN: 9789013054835
druk: 1
jaar van uitgave: 2008
aantal pagina's: 242
Definitief 2002-11-13
Enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad
Auteur:prof. mr. R. Feenstra, Bewerker:prof. mr. L.C. Winkel
Dit boekje bevat een kort overzicht van de geschiedenis van de onrechtmatige daad vanaf het Romeinse recht tot heden. Daarnaast is een aanzienlijk aantal relevante teksten uit zowel oude bronnen als nieuwe literatuur opgenomen.
ISBN: 9789026837869
druk: 3
jaar van uitgave: 2002
aantal pagina's: 103
Definitief 2002-06-20
Redacteur:mr. Mirjam Franke, prof. mr. Jaap Hijma, mr. Paul Jordaans, prof. mr. J.M. Smits, mr. Lodewijk Valk
Met de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek hebben studenten te maken gekregen met een eigenaardige situatie. Van hen wordt verwacht dat zij het huidige recht grondig bestuderen.
ISBN: 9789038704876
druk: 2
jaar van uitgave: 2002
aantal pagina's: 169
Definitief 2009-11-23
Een normatief raamwerk
Auteur:drs.ing. J.H.H.M. Herremans, prof. dr. Martin Hoogendoorn RA, E.A.M. Mentink
Deze publikatie is van belang voor alle personen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de verslaggeving van een organisatie zonder winstoogmerk.
ISBN: 9789013068177
druk: 3
jaar van uitgave: 2009
aantal pagina's: 124
Initieel 2014-12-30
Redacteur:prof.mr.drs. Marc Hendrikse, prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, prof. mr. Jac Rinkes
In de vierde druk van dit boek staat de praktijkjurist centraal. Gepoogd is hem op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid. Dit werk is door zijn heldere opzet ook zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden.


Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013121254
druk: 4
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 752
Initieel 2012-12-13
Auteur:mr. dr. Jan van den Broek
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert bedrijven, overheden, adviseurs, advocaten en studenten over de Wabo en de omgevingsvergunning.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013101096
druk: 1
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 228
Initieel 2012-11-19
Opmaat tot de omgevingswet
Eindredacteur:dr. Co van Zundert
Dit boek biedt handzame informatie over de instrumenten en procedures van de Wet ruimtelijke ordening.
ISBN: 9789013103007
druk: 6
jaar van uitgave: 2012
aantal pagina's: 270
Initieel 2015-03-31
Redacteur:Prof.mr.drs. Christel Grundmann-van de Krol, prof. dr. Bart Joosen, mr. Kitty Lieverse
Het uitgangspunt van dit boek is een verzameling van de regelgeving toezicht financiële markten 2015 te geven, verrijkt met een leeswijzer, inzichtelijk schema en alfabetisch overzicht. In deze editie zijn tevens de Europese verordeningen, toezichthouderregels en beleidsregels opgenomen.


E-book-updateservice

Bij deze pocket kunt u gratis de e-bookversie downloaden. Op het schutblad van uw Pocket Wetgeving TFM 2015 staat een unieke code. U kunt zich hier registreren voor de e-pub.

ISBN: 9789013130102
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
Definitief 2014-07-31
Incl.overgangsrecht, toekomstige wetgeving en transponeringstabellen
Registermaker: L.E. van Doorn
In deze pocket vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 10) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inclusief overgangsrecht en transponeringstabellen.
ISBN: 9789013122282
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 1168
Initieel 2015-03-24
Auteur:dr. S.R.A. van Eijck, J.M. Hengeveld, mr. E.G. Hoepelman, M.L. de Looze
Wetteksten Financiële Dienstverlening 2015 is geschikt voor alle financieel dienstverleners en adviseurs, ‘vermogende’ particulieren, ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf en vele anderen.

 

Het e-book kunt u hier bestellen.

ISBN: 9789013128024
druk: 1
jaar van uitgave: 2015
Definitief 2014-09-09
Auteur:mr. Mike Hoekendijk
Dit zakboek is geschreven voor de politie. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van de algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013123845
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 448
Definitief 2014-09-09
Auteur:mr. Mike Hoekendijk
Dit zakboek is een afgeslankte versie van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier en speciaal geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van o.m. de belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering maar ook uit een aantal bijzondere wetten (zie de inhoudsopgave). De dwangmiddelen zijn in tabellen samengevat.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013123906
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 396
Definitief 2014-09-09
Auteur:mr. Mike Hoekendijk
Dit zakboek bevat een praktijkgerichte bespreking van onder meer de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en uit een aantal bijzondere wetten. In hoofdstuk 12 wordt het privaatrecht besproken. De dwangmiddelen zijn in tabellen samengevat.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013123821
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 612
Definitief 2014-09-09
Auteur:mr. Mike Hoekendijk
Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en bij de uitoefening van zijn functie, maar wordt ook veelvuldig gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs.


Klik hier om het e-book te bestellen.

ISBN: 9789013123869
druk: 1
jaar van uitgave: 2014
aantal pagina's: 672
Definitief 2010-07-07
Auteur:prof. mr. O.K. Brahn, prof. mr. W.H.M. Reehuis
Dit boek introduceert het vermogensrecht als systeem, waarbij het zich in het bijzonder richt op beginners in de rechtenstudie. Het bevat een grondige uiteenzetting van de zwaartepunten van het vermogensrecht. Het boek, dat inmiddels zijn grote waarde in de praktijk van het onderwijs heeft bewezen, vormt een stevige basis voor een verdere bestudering van het vermogensrecht.
ISBN: 9789013074048
druk: 9
jaar van uitgave: 2010
aantal pagina's: 474